ЗА РОДИТЕЛИТЕ

Информация за родителите на ученици от ОУ „Стоян Михайловски“ – град Варна

Z

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ ОТ ЦЕЛОДНЕВНА В ПОЛУДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Z

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТСЪСТВИЯ НА УЧЕНИЦИ ОТ ОУ „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ“ ПОРАДИ УЧАСТИЯ В СЪСТЕЗАНИЯ, ФЕСТИВАЛИ И ДРУГИ

Z

Целева помощ за семействата на деца до 14 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗВИНЯВАНЕ НА ОТСЪСТВИЯ ДО 15 ДНИ

Z

Телефонни линии за психологическа подкрепа