Профил на купувача

Доставка на топлинна енергия за нуждите на ОУ „Стоян Михайловски“ гр.Варна

Дата и час на публикуване: 2020-11-17 15:14:13
АОП НОМЕР: 01990-2020-0002
СТАТУС: ВЪЗЛОЖЕНА

 

Доставка на топлинна енергия посредством топлоносител – гореща вода за обект ОУ „Стоян Михайловски“ гр.Варна от топлопреносната мрежа на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД.

За срок от 1 година (12 месеца), считано от 20.12.2020г.

 

 • Индивидуален номер на процедурата: 0006593
 • Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
 • Обект на процедурата: за доставка
 • Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
 • Прогнозна стойност: 37000.00 лв. без ДДС
 • Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09323000
 • Краен срок за подаване на оферта: 2020-11-27 23:59:00
КОНТАКТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА
 • Лице/а за контакт: Лидия Мазнева
 • Телефон/и за контакт: 052/510-357

ДОКУМЕНТИ

 • Решение по чл. 22, ал.1 от ЗОП – Доставка на топлинна енергия за нуждите на ОУ „Стоян Михайловски“ гр.Варна от топлопреносната мрежа на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД
 • Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
 • Дата и час на публикуване: 2020-11-17 15:16:09

Номер на удостоверението за време: 4000136683046
Удостоверено време: 17.11.2020 15:16:09
Удостоверено време по UTC: 17.11.2020 13:16:09
Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

Обявление за възложена поръчка

 • Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
 • Дата и час на публикуване: 2021-01-18 12:39:12

Номер на удостоверението за време: 4000140603580
Удостоверено време: 18.01.2021 12:39:12
Удостоверено време по UTC: 18.01.2021 10:39:12
Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ НА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНАТА ГРУПА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ ДО ЧЕТВЪРТИ КЛАС НА ОУ СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ – ГР.ВАРНА-2015Г.

Дата и час на публикуване: 2014-12-09 12:42:21
ID НОМЕР: 9037175
СТАТУС: ВЪЗЛОЖЕНА

 

ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ НА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНАТА ГРУПА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ ДО ЧЕТВЪРТИ КЛАС НА ОУ „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ” – ГР.ВАРНА-2015Г.

 

 • Индивидуален номер на процедурата: 0000359
 • Обект на процедурата: за доставка
 • Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
 • Прогнозна стойност: 25677.00 лв.
 • Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15813000
 • Краен срок за подаване на оферта: 2014-12-17 16:00:00
КОНТАКТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА
 • Лице/а за контакт: Йовка Миткова
 • Телефон/и за контакт: 0885 769873

ДОКУМЕНТИ

 • Решение за откриване на процедура чрез Публична покана
 • Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
 • Дата и час на публикуване: 2014-12-09 12:42:21

 

Публична покана

 • Вид на документа: Публична покана
 • Дата и час на публикуване: 2014-12-09 12:42:21

Техническа спецификация

 • Вид на документа: Технически спецификации
 • Дата и час на публикуване: 2014-12-09 12:42:21

Документи за участие

 • Вид на документа: Документация за участие в процедурата
 • Дата и час на публикуване: 2015-10-14 12:44:49

Протокол на комисията

 • Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
 • Дата и час на публикуване: 2014-12-18 12:45:46

Информация за извършени плащания

Вид на документа: Плащане по договор

Договор

 • Вид на документа: Информация за сключен договор
 • Дата и час на публикуване: 2014-12-23 11:48:53