СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ“ – ГРАД ВАРНА

 

Разписанието на часовете през учебната 2023/2024 г.

Преди обед

Първи и втори клас

       Междучасие
1час 8.00 ч.– 8.35 ч. 8.35 ч. – 8.45 ч.
2 час 8.45 ч. – 9.20 ч. 9.20 ч.– 9.30 ч.
3 час 9.30 ч.– 10.05 ч. 10.05 ч. – 10.25 ч.
4 час 10.25 ч.– 11.00 ч.  11.00 ч.– 11.10 ч.
5 час 11.10  ч.– 11.45 ч.

Трети и седми клас

    Междучасие
1 час 8.00 ч.– 8.40 ч. 8.40 ч. – 8.50 ч.
2 час 8.50 ч.– 9.30 ч. 9.30 ч.– 9.40 ч.
3 час 9.40 ч. – 10.20 ч. 10.20 ч.– 10.40 ч.
4 час 10.40 ч. – 11.20 ч. 11.20 ч. – 11.30 ч.
5 час 11.30 ч.– 12.10 ч. 12.10 ч.– 12.20 ч.
6 час 12.20 ч.– 13.00 ч. 13.00 ч. – 13.10 ч.
7 час 13.10 ч. – 13.50 ч.  

 

Разписание на часовете при целодневна организация на учебния ден

Дейност

I – II клас

 

/след 4 час/

I – II клас

 

 /след 5 час/

Организиран отдих и физическа активност 11.10 ч. – 11.45 ч. 11.50 ч. – 12.25 ч.
Организиран отдих и физическа активност 11.55 ч. – 12.30 ч. 12.35 ч. – 13.10 ч.
Самоподготовка 12.40 ч. – 13.15 ч. 13.20 ч. – 13.55 ч.
Самоподготовка 13.25 ч. – 14.00 ч. 14.05 ч. – 14.40 ч.
Занимания по интереси 14.10 ч. – 14.45 ч. 14.50 ч. – 15.25 ч.
Занимания по интереси 14.55 ч.  – 15.30 ч. 15.35 ч. – 16.10 ч.

 

Дейност III – VII клас /след 5 час/ III – VII клас /след 6 час/ III – VII клас /след 6 час/
Организиран отдих и физическа активност 12.20 ч. – 13.00 ч. 13.10 ч. – 13.50 ч. 14.00 ч. – 14.40 ч.
Организиран отдих и физическа активност 13.10 ч.– 13.50 ч. 14.00 ч. – 14.40 ч. 14.50 ч. – 15.30 ч.
Самоподготовка 14.00 ч. – 14.40 ч. 14.50 ч. – 15.30 ч. 15.40 ч. – 16.20 ч.
Самоподготовка 14.50 ч. – 15.30 ч. 15.40 ч. – 16.20 ч. 16.30 ч. – 17.10 ч.
Занимания по интереси 15.40 ч. – 16.20 ч. 16.30 ч. – 17.10 ч. 17.20 ч. – 18.00 ч.
Занимания по интереси 16.30 ч. – 17.10 ч. 17.20 ч. – 18.00 ч. 18.10 ч. – 18.50 ч.