ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Z

Отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация за 2023 г.

Z

Процедура за предоставяне на достъп до обществена информация и предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

Z

Заявление за достъп до обществена информация

Z

Отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация за 2022 г.

Z

Отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация за 2021 г.

Z

Отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация за 2020 г.

Z

Отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация за 2019 г.