Кандидатстване след VII кЛАС

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

 

Съгласно Заповед № РД09-4065/30.08.2022 г. на Министъра на образованието и науката, датите за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, са както следва:
VІІ клас
Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 09,00 часа
Математика – 16 юни 2023 г., начало 09,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г., начало 09,00 часa

 

Във връзка  с продължаващото представяне и утвърждаването на възможностите за професионално образование на бъдещите гимназисти Ви информирам, че Община Варна чрез Дирекция „Образование и младежки дейности“ съвместно с Център за подкрепа за личностно развитие-Център за кариерно ориентиране, гр. Варна стартира кампания „Професии на бъдещето – Варна 2022″. Основните канали, чрез които информацията ще достига до учениците и техните родители и семейства са чрез възможностите на социалните мрежи Фейсбук и Инстаграм, където има специално създадени страници със същото заглавие:

НАРЕДБА № 10 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

НАРЕДБА № 11 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ

ЦПЛР – Център за кариерно ориентиране – Варна