ЕКИП

Ангел Киряков

ДИРЕКТОР

Янка Котларова

Заместник-директор по учебна дейност

Лидия Мазнева

Заместник-директор по административно-стопанска дейност

Учители в начален етап

Десислава Тодорова

учител ЦОУД

Десислава Христова

старши учител

Диана Пейчева

старши учител ЦОУД

Боряна Белчева

учител ЦОУД

Галина Тодорова

старши учител

Геновева Георгиева

старши учител

Димитричка Божкова

учител

Емине Исмаилова

учител ЦОУД

Красимира Димитрова

учител

Мима Костадинова

учител ЦОУД

Неше Мехмедова

учител

Павлина Димитрова

учител

Красимира Добрева

старши учител

Антоанета Димитрова

старши учител

Стелияна Кръстева

учител 

Любомира Бояджиева

учител

Петя Йорданова

учител ЦОУД

Росица Димова

учител ЦОУД

Юмют Бекир

учител ЦОУД 

Миглена Стоева

учител ЦОУД

Мила Димитрова

учител ЦОУД

Таня Миткова

старши учител

Антонина Стоянова

старши учител ЦОУД

Христина Вълчева

учител ЦОУД

Учители в прогимназиален етап

Даниела Георгиева

старши учител по математика

Веселка Станева

старши учител по история и цивилизации

Владимир Няголов

учител по физическо възпитание и спорт

Ивайла Димова

учител по български език и литература

Емилия Климентинова

старши учител по английски език

Илиана Вълчева-Николова

учител по български език и литература

Силвия Симеонова

учител по информационни технологии

Мариана Минчева-Куртева

учител по природни науки

Мария Тодорова

учител по математика

Христо Денев

учител в ЦОУД

Таня Андреева

старши учител по изобразително изкуство

Стела Киркорова

учител Музика

Станислава Генчева

логопед

Мартин Стоянов

ресурсен учител

Кристина Стоянова

училищен психолог

Административен персонал

 

Албена Христова

техн. секретар

Анна Йорданова

гл. счетоводител

Борянка Камбурова

касиер в счетоводството

Милена Емануилова

домакин