ПРИЕМ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ

 

Приемът на ученици в първи клас се осъществява чрез електронна система, публикувана на сайта на община Варна:  https://school.uslugi.io/

 

На Вашето внимание са:

  • График на дейностите за прием и  училищния учебен план – Виж повече

 

Често задаваните въпроси – https://school.uslugi.io/documents/2023/fqa.pdf