ЗЛАТНИ МЕДАЛИ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ МЕЖДУНАРОДЕН ЕКОЛОГИЧЕН ФОРУМ „СРЕБЪРНА – 2016”

юни 6, 2016

От 3 до 5 юни 2016 г. в гр. Силистра се проведе Международен екологичен форум „Сребърна 2016 г.” Събитието е част от календара на Министерството  на образованието и науката и има за цел въз основа на извършени изследвания, целящи решаването на екологични проблеми, да се представят и защитят авторски идеи, собствени позиции  и интерпретации по определени теми, да се повиши активността на младите хора по отношение на изследователската работа и проектната дейност, да се популяризира уникалното природно богатство на българската флора и фауна в резервата „Сребърна”.

Проектът на тема: „Енергийни източници – видове, възможности за алтернативни енергийни източници” спечели първо място, а екипът на ОУ „Стоян Михайловски” получи златни медали.