ОУ „Стоян Михайловски” Варна е удостоено с ПРИЗ „ЗЕЛЕН ФЛАГ“

ное. 7, 2002

На  07.11.2002 г. ОУ „Стоян Михайловски” Варна е удостоено с ПРИЗ „ЗЕЛЕН ФЛАГ“ на Европейската федерация за екологичното образование. ОУ „Стоян Михайловски“ стана екоучилище и получи тази престижна награда за задълбочената си работа по екологични проекти и програми и принос в екологичното образование на подрастващите и се присъедини към голямото семейство на екоучилищата по света за опазване на околната среда и природата.

ПРОГРАМА ЕКОУЧИЛИЩЕ

  • Ефикасно управление на училищните ресурси: вода, енергия и отпадъци.
  • Оптимизиране и естетизиране на училищната среда като елемент на околната среда – пестене на енергия, вода, рециклиране, намаляване на отпадъците, зелени площи.
  • Опазването и подобряването на околната среда в района и региона.
  • Интегрирането на екологичното образование и възпитание в учебните програми на всички културно-образователни области съобразно  Стратегия и Програма за опазване на училищната и околната среда и природата.
  • Повишаване информираността на училищната и местната общност за екологичните проблеми и опазване на околната среда чрез информационно- пропагандни кампании.
  • Природозащитни дейности, изяви и дейности  на регионално и национално ниво, еко – творчество.
  • Работа по международни, национални и общински екологични проекти и програми.
  • Стабилизиране  и разширяване на взаимодействието между училището и обществени институции и организации, местни власти, НПО и НСО, бизнес-среди, родители, съграждани, други учебни заведения.
  • Популяризиране на дейностите чрез средствата за масова информация.