Picture2

І място за КРИСТИЯНА ПЕТРОВА КОСТАДИНОВА, 13 г. – в категория цветна рисунка /акварел/