Picture1

ІІ място за СИЯНА ПЕТРОВА НИКОЛОВА, 13 г. – в категория графична рисунка