„Училище за родители”

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

    На сайта на ОУ „Стоян Михайловски” стартира рубриката „Училище за родители”, в която ще бъде публикувана информация, свързана с актуални проблеми на възрастовото, поведенческото и емоционално-психичното развитие на децата; ще се разискват теми за родителските стилове и проблемите на родителстването. Разбираме колко трудно и отговорно е в 21 век и в България да възпиташ детето като свободен и достоен човек. Съвсем естествено е понякога да си объркан и дори безпомощен пред изпитанието да бъдеш отговорен, да напътстваш и да станеш авторитет. Но когато сме заедно в грижата за нашите деца, това изпитание не изглежда толкова трудно.
Предлагаме Ви няколко ценни съвета за възпитанието на децата и общуването с тях от един от най-добрите познавачи на детската душа – Франсоаз Долто, значима фигура на френската и на световната психоаналитична наука, която обновява представата на възрастните за децата.

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ И РОДИТЕЛИТЕ

АДАПТАЦИЯ НА ДЕТЕТО КЪМ УЧИЛИЩЕ

ДЕТСКИ СТРАХОВЕ

УЧИЛИЩНА ТРЕВОЖНОСТ

ЗА САМОСТОЯТЕЛНОСТТА

Последни публикации