Прием в І клас

УВАЖАЕМИ, РОДИТЕЛИ!
Приемът на ученици в първи клас се осъществява чрез електронна система, публикувана на сайта на община Варна:

 https://school.is-vn.bg/

На Вашето внимание са График на дейностите за прием и  училищния учебен план.
Често задаваните въпроси ще Ви ориентират в процедурата, която следва да спазите.
За въпроси се обръщайте към г-жа Даниела Георгиева -заместник-директор по учебна дейност.

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

 

 

Последни публикации