Учители

Директор:
Павлина Мандажиева
ОКС Магистър Начална училищна педагогика
Магистър по управление на образованието
І ПКС в направление „Управление на образованието”
Носител на държавно отличие „Неофит Рилски” за цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на образованието за 2010 г.
тел./факс: 052/510-607

Зам-директор учебна дейност:
Даниела Георгиева
ОКС Магистър по Математика и информатика
Магистър по управление на образованието

Диана Пейчева – старши учител в начален етап
Образование: Бакалавър Начална училищна педагогика и предучилищна педагогика
Допълнителна квалификация: V ПКС
37г. педагог.стаж, от които в училището-27год
Класен ръководител на  III б клас
Геновева Георгиева – учител в начален етап
Образование: Магистър Начална училищна педагогика и предучилищна педагогика
2 г. педагог. стаж, от които в училището – 2 години
Класен ръководител на III в клас
Антонина Стоянова – старши учител в начален етап
Образование: Магистър Начална училищна педагогика
Допълнителна квалификация:  I ПКС
Награди: – носител на държавно почетно отличие „Неофит Рилски“ за високопрофесионална дейност 2012г
– Учител на годината в ОУ „Стоян Михайловски“ 2007 г.
– Учител на годината в ОУ „Стоян Михайловски“ 2016 г.
38 г. педагог. стаж, от които в училището – 28 години
Класен ръководител на IV а клас
Красимира Добрева – старши учител в начален етап
Образование: Бакалавър Начална училищна педагогика и предучилищна педагогика
Допълнителна квалификация: Учител по английски език в начален етап
23 г. педагог. стаж, от които в училището – 8 г.
Класен ръководител на I а клас 
Стелияна Кръстева – учител в начален етап
Образование: Магистър Предучилищна и Начална училищна педагогика
2 г. педагог. стаж, от които в училището – 2 година
Класен ръководител на I б клас
Таня Миткова – старши учител в начален етап
Образование: Магистър Начална училищна педагогика
Допълнителна квалификация: IV ПКС
32 г. педагог. стаж, от които в училището -16 години
Класен ръководител на III а клас
Галина Тодорова – старши учител в начален етап
Образование: Магистър Начална училищна педагогика
Допълнителна квалификация: II ПКС
31 г. педагог. стаж, от които в училището-16 г.
Класен ръководител на II а клас
Антоанета Димитрова – старши учител в начален етап
Образование: Професионален бакалавър Начална училищна педагогика
35г. педагог. стаж, от които в училището -28 г.
класен ръководител на II б клас
Галина Христова – учител по български език
Образование: Магистър Българска и руска филология
Класен ръководител на VII а клас
Диана Михайлова – учител по български език и литература
Образование: Бакалавър Българска филология
Емилия Климентинова – старши учител по английски език
Образование: Магистър Английска филология
Допълнителна квалификация: II ПКС
17 г. педагог. стаж
Инджисел Мехмед – учител по математика
Образование: Магистър Математика и информатика
9 г. педагог. стаж, от които в училището – 1 година
Класен ръководител на VII б клас
Стефка Йоргова – старши учител по информационни технологии
Образование: Магистър Химия и физика
Допълнителна квалификация: Учител по информационни технологии и информатика
IV ПКС
16 г. педагог. стаж, от които в училището – 14 години
Класен ръководител на VI а клас
Веселка Станева – старши учител по история и цивилизация и география и икономика
Образование: Магистър по история и география
Допълнителна квалификация: IV ПКС
26 г. педагог. стаж, от които в училището – 18 години
Класен ръководител на V а клас
Абибе Халилова – учител по Биология и здравно образование
Образование: Бакалавър: Биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда, от които в училището – 1 година
Магистър Начална училищна педагогика и предучилищна педагогика
4 г. педагог. стаж
Стела Георгиева – учител по музика
Образование: Магистър Музика
Допълнителна квалификация: Предучилищна педагогика
7 г. педагог. стаж, от които в училището – 4 години
Класен ръководител на VI б клас
Таня Андреева – старши учител по изобразително изкуство,  технологии и предприемачество
Образование: Магистър по пластични изкуства
Допълнителна квалификация: IV ПКС
Награди: Учител на годината 2014 г.
15 г. педагог. стаж, от които в училището – 9 години
Класен ръководител на V б клас
Владимир Няголов – учител по физическо възпитание и спорт
Образование: Магистър Физическа култура
1 г. педагог. стаж
Милена Димова – старши учител в начален етап-група целодневна организация
Образование: Професионален бакалавър Начална училищна педагогика
36 г. педагог. стаж, от които в училището – 28 години
Светла Стоилова – учител в начален етап-група целодневна организация
Образование: Магистър Начална училищна педагогика
22 г. педагог. стаж
Милена Калчева – учител по английски език в начален етап
Образование: Бакалавър Начална училищна педагогика с английски език
20 г. педагог. стаж
Лиляна Денева – учител в начален етап-група целодневна организация
Образование: Професионален бакалавър Начална училищна педагогика
44 г. педагог. стаж, от които в училището – 30 години
Росица Иванова – учител в начален етап-група целодневна организация
Образование: Професионален бакалавър Начална училищна педагогика
43 г. педагог. стаж, от които в училището – 1 година
Севилджан Юсеинова – учител в начален етап-група целодневна организация
Образование: Магистър Предучилищна и Начална училищна педагогика
1 г. педагог. стаж, от които в училището – 1 година
Димитричка Божкова –  учител в начален етап-група целодневна организация
Образование: Магистър Предучилищна и Начална училищна педагогика
Теменужка Моканова  учител в прогимназиален етап-група целодневна организация
Образование: Магистър Българска и руска филология
28 г. педагог. стаж, от които в училището – 1 година
Даниела Попова –  психолог
Образование: Психология
26 г. стаж, от които в училището – 4 година

Последни публикации