Кандидатстване след VІІ клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

Във връзка  с продължаващото представяне и утвърждаването на възможностите за професионално образование на бъдещите гимназисти Ви информирам, че Община Варна чрез Дирекция „Образование и младежки дейности“ съвместно с Център за подкрепа за личностно развитие-Център за кариерно ориентиране, гр. Варна стартира кампания „Професии на бъдещето – Варна 2022″. Основните канали, чрез които информацията ще достига до учениците и техните родители и семейства са чрез възможностите на социалните мрежи Фейсбук и Инстаграм, където има специално създадени страници със същото заглавие:

ФБ– https://www.facebook.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%9D%D0%B0-%D0%91%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0-2022-103591062260153

Инстаграм – https://www.instagram.com/tsentarzakariernoorientirane/

#Професиинабъдещето #Варна2022 #Кариерноориентиране #ОбразованиеВарна #УчилищаВарна #Приемгимназия

сайт ЦПЛР-ЦКО-Варна – https://cko-varna.bg/?page_id=72

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,
Съгласно Заповед № РД09-1805/31.08.21 на Министъра на образованието и науката, датите за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, са както следва:
VІІ клас
Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 10,00 часа
Математика – 16 юни 2022 г., начало 10,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., начало 10,00 часa

Заявление за полагане на изпит от НВО по чужд език в края на VII клас

НАРЕДБА № 10 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

НАРЕДБА № 11 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ

Последни публикации