Кандидатстване след VІІ клас

УВАЖАЕМИ СЕДМОКЛАСНИЦИ,

Представяме на Вашето внимание Виртуална панорама на професиите и профилите в средното образование в Община Варна 2021 г., и Списък със средни училища, профилирани и профeсионални гимназии участници във виртуална панорама на професиите – Община Варна

За повече информация, моля посетете Кандидатстване-след-7-клас-ЧЕСТО-ЗАДАВАНИ-ВЪПРОСИ-1

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,
Съгласно Заповед № РД-09-2121/ 28.08.2020 г. на Министъра на образованието и науката, датите за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, са както следва:
VІІ клас
Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 09,00 часа
Математика – 18 юни 2021 г., начало 09,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 09,00 часa

Заявление за полагане на изпит от НВО по чужд език в края на VII клас

НАРЕДБА № 10 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

НАРЕДБА № 11 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ

Последни публикации