Защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Вътрешни правила за осигуряване на мерки и средства за защита на личните данни

Длъжностно лице за контакт, отговарящо за защита на личните данни:
Лидия Мазнева
тел. за контакт: 052/357 510

Последни публикации