Графици

График за консултации и текущ писмен контрол на ученици за учебната 2020/2021 година в Основно училище „Стоян Михайловски“ – град Варна.

График за втори учебен срок на учебната 2020/2021 година за консултации с родители и ученици и текущ писмен контрол на ученици може да бъде открит в следните линкове:

График за провеждане на консултации с родители и ученици за учебната 2020/2021 г. на класните ръководители – Основно училище „Стоян Михайловски“ 

График за провеждане на консултации с родители и ученици за учебната 2020/2021 г. на учители в ЦОУД – Основно училище „Стоян Михайловски“ 

График за провеждане на текущ писмен контрол за II срок на учениците от начален етап за учебната 2020/2021 г. – Основно училище „Стоян Михайловски“ 

График за провеждане на текущ писмен контрол за II срок на учениците от прогимназиален етап за учебната 2020/2021 г.– Основно училище „Стоян Михайловски“  

График за провеждане на консултации по учебни предмети в прогимназиален етап за учебната 2020/2021 г. – Основно училище „Стоян Михайловски“ 

График за провеждане на консултации по учебни предмети в начален етап за учебната 2020/2021 г. – Основно училище „Стоян Михайловски“ 

График за провеждане на часа за спортни дейности за учебната 2020/2021 г. – Основно училище „Стоян Михайловски“

Последни публикации