РАМКА ЗА РАБОТА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Правила за ограничаване разпространението на COVID-19 за учебната 2021/2022 г.

Декларация всеки понеделник – ученици

ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИК В ДНЕВНА ФОРМА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние

Декларация към Процедура за обучение на ученик в дневна форма в електронна среда от разстояние

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В приложения файл може да откриете пълен списък с антигенни тестове, подходящи за самотестуване на учениците.

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА
ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Към 23.09.2021 г. един педагогически специалист от ОУ „Стоян Михайловски“ е с положителен тест за COVID-19. Предприети са всички противоепидемични мерки и са спазени насоките на РЗИ-Варна.

Уважаеми ученици и родители,
Във връзка със заповед на Министъра на образованието и науката с № РД-09-3457 / 26.11.2020г. и решение на ПС № РД -04-06 / 27.11.2020 г. от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. учебният процес от 1. до 7. клас ще бъде организиран в обучение от разстояние в електронна среда при следните ред и условия:
1. С учениците от 1. до 7. клас ще се работи в платформата Shkolo по утвърдено алтернативно седмично разписание, съгласно Алгоритъм за превключване от присъствено към обучение в електронна среда от разстояние, приет на заседание на ПС – протокол № РД-04-01 от 21.09.2020 г.
2. Учениците, които не разполагат с технически устройства за провеждане на ОРЕС, ще получават материали на хартиен носител по всички учебни предмети всеки понеделник по определен ред и условия.

3. Алтернативно седмично разписание при обучение в електронна среда:
НАЧАЛЕН ЕТАП – 1. – 4. клас
1 час 9.00 – 9.20
2 час 9.30 – 9.50
3 час 10.00 – 10.20
4 час 10.30 – 10.50
5 час 11.00 – 11.20
6 час 11.30 – 11.50

ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН – 1., 2. и 3. и 4. клас:
1 час 13.30 – 13.50
2 час 14.00 – 14.20
4 час 14.30 – 14.50
4 час 15.00 – 15.20
5 час 15.30 – 15.50
6 час 16.00 – 16.20

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП – 5. – 7. клас
1 час 8.30 – 9.00
2 час 9.10 – 9.40
3 час 9.50 – 10.20
4 час 10.30 – 11.00
5 час 11.10 – 11.40
6 час -11.50 – 12.20
7 час 12.30 – 13.00

ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В 5., 6. и 7. клас:
1 час 13.30- 14.00
2 час 14.10-14.40
3 час 14.50-15.20
4 час 15.30-16.00
5час 16.10-16.40
6 час 16.50-17.20

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На територията на област Варна са създадени и функционират „Горещи телефонни линии на МОН за подкрепа на децата, учениците, техните семейства, педагогическите специалисти и непедагогическия персонал в ситуацията на криза, свързана с COVID-19”. Психологическата подкрепа се провежда на следните телефонни линии 0882078085 и тел.0882314686 от понеделник до петък, в часовия диапазон 08:30 – 11:30ч. и 12:30 – 16:30ч.

АКТУАЛИЗИРАН ГРАФИК ЗА РЕДУВАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ И ОРЕС ОТ 23.11.2020Г. ДО 24.12.2020Г.

АЛГОРИТЪМ И ГРАФИК ЗА РЕДУВАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ И ОРЕС

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

В нaвечерието на  учебната 2020/2021 година  училищният екип разработи пакет от мерки, насочени към опазване здравето на децата, на работещите в учебното заведение, на семействата  в условията на продължаваща пандемична ситуация, обусловена от разпространението на COVID-19. Идните месеци ще изискват висока информираност, коректност в разбирането и прилагането на информационния поток и повече усилия от страна на училището и семейството. Всички заедно трябва да намерим формулата и баланса между предпазливостта и отговорността за здравето ни, от една страна, и необходимостта да учим, работим и живеем относително нормално, от друга.

С този материал, разработен от Министерството на образованието и науката и адаптиран към спецификата на ОУ „Стоян Михайловски”,  откривам информационна кампания, която има за цел да повиши информираността на родителите  при вземане на решения, касаещи обучението на децата в условията на COVID-19.

Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от разстояние

Алтернативно седмично разписание при обучение в електронна среда

Актуализирани правила за ограничаване разпространението на COVID-19

Насоки за работа на ОУ „Стоян Михайловски” през учебната 2020/ 2021 г. в условията на COVID-19

Декларация за изпращане в добро здравословно състояние 15.09.2020

Декларация за изпращане в добро здравословно състояние Всеки понеделник

Образование в условията на COVID-19

Права на родителите в извънредна обстановка

Последни публикации