Проект „Твоят час“

ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

На 11 юни 2018 г. групата за обучителни затруднения „Интересна математика”, включваща ученици от VІІ „а” и VІІ „б” клас, проведе публичната си изява на тема „Математиката – лесна и интересна“. Под формата на състезание между два отбора учениците показаха умения да  решават задачи, давани на НВО по математика. При решаване на логически задачи участие взе и публиката. Ученици от групата Диян и Любомир от VІІ „а” клас , Виктор и Рушит от VІІ „б” клас  демонстрираха умения за работа с образователния сайт „Уча.се“. На гостите и участниците в публичната изява Велина  – ученичка от VІІ „б” клас представи презентация за редицата на Фибоначи и Златното сечение в математиката.pulserНа 07.06.2018 г. се проведе публична изява ,,Изложба“ с рисунки на участниците в групата за извънкласна дейност ,,Нарисувай света около теб“. Изложбата беше посетена от родители и съученици на участниците, които имаха  възможност да комуникират в една различна, нетрадиционна среда и да се потопят в творческата атмосфера на изобразителното изкуство. Гостите с радост  и възхищение разгледаха творбите, като пожелаха на младите художници още много творчески успехи.

На 30. 05. 2018 година се проведе публична изява на група за занимания по интереси „В света на изкуството“. Присъстваха Даниела Георгиева – ЗДУД, ЗДАСД, Даниела Попова – психолог, родители. Учениците участваха в занятие на тема „Пеещи фонтани. Звучност на цветовете“. Участниците и гостите се запознаха с едни от най-красивите и атрактивни фонтани в света като фонтаните в Прага, Лас Вегас, Сентоза – Сингапур, Барселона, Дубай, Хамбург. Под звуците на прекрасната музика в изпълнение на Ванеса Мей, Вивалди, талантливите малки художници претвориха видяното в красиви рисунки.pulser

На 10.05.2018 година се проведе публична изява на групата с обучителни затруднения „Да научим българския език”. Под формата на тест и дискусия учениците от 7а и 7б клас показаха какво са научили през учебната година. Разказваха за изучените автори и техните произведения. Определяха различните видове сложни съставни изречения и наклонения.
Гости на изявата бяха г-жа И. Мехмед и г-жа Г. Христова, ученици от 5а клас и родители.
За положения труд и старание ученици и гости се почерпиха с торта.pulserНа 10.05.2018г от 14:40 се проведе публична изява на тема „Ролята на растенията в природата”. Участниците в група „Обичам природата” с ръководител Абибе Халилова подготвиха презентация на тема „Ролята на растенията в природата”. Учениците участваха в ролеви игри, в които да насърчат да разсъждават за значението на растенията в природата. Бяха поканени учители от прогимназиален етап.pulserНа 03.05.2018 година се проведе публична изява на тема Party time в Актовата зала на училището. Бяха поканени учениците от ІVб клас. Целта на тази изява беше да се представят изучените английски  песни от групата. Занятието протече като с мултимедия на голям екран бяха показани текстове на караоке. Участниците представиха на сцената любимите си песни, танци,  а накрая всички потанцуваха. Създаде се парти  настроение. Участници и гости се забавляваха много.

pulserНа 02.05.2018 г. се проведе публична изява на тема „Във вълшебния свят на знанието” на групата „Граматика за всички”. Учениците от групата работиха с текстове, преразказваха, извличаха от тях информация, определяха изменяемите и незменяемите части на речта. Двама ученици от групата, Кристиян Любомиров и Тони Стоянов направиха презентация, в която бяха включени изучени теми. На публичната изява присъстваха учениците от 6а и 6б клас, педагогически специалисти.

pulserНа 27.04.2018 г. се проведе публична изява на групите „Родно слово“, „Четем и пишем“ и „Родна реч, омайна, сладка“ по проект „ Твоят час“ с учениците от 2 а, б, в  клас. Учениците участваха  в „Маратон на четенето“,  включиха се в игрите „Познай от коя приказка е илюстрацията“ и  „Познавате ли героите от приказките“.  Демонстрираха много добра четивна техника, отлични знания и умения по български език и литература.

pulserНа 26.04.2018 година се проведе публична изява на тема „Да покажем какво знаем” на група „Родна реч”. Всеки участник се представи със стихотворение, което беше научил сам. Активно участваха в образователна игра „Да съставя дума”, във викторина и в игра да открият по вертикал и хоризонтал наименованията на български планини, реки и градове. Имаше задача – препис на стихотворението „Кирил и Методий”, което след това Галена го прочете изразително. Накрая завършиха с песни. На публичната изява присъстваха учениците от ІV б клас и г-жа Кр.Добрева.pulserНа 25.04.2018 г. се проведе публична изява на тема „Ние учим и знаем” на групата „Граматика за всички”. Учениците от групата определяха части на изречението, откриваха местоименията в текста и определяха граматичните им признаци, както и сложните глаголни форми. Активно участваха в образователна игра „Познай думата”, откриваха към коя част на речта е и граматичните и особености.pulserНа 30.03.2018 година се проведе публична изява на групите с обучителни затруднения по български език и литература „Обичам българския език“ и „Моят роден език“.
Учениците от трети „а“ и „б“  класове  показаха добра четивна техника и умения да разсъждават върху литературен текст. Чрез занимателни игри откриваха части на речта и видове изречения по цел на изказване. С помощта на презентация демонстрираха знанията си за граматическите категории и техните особености.На  28.03.2018 г. се проведе публична изява „ Концерт “ на група „Приятели“. Вокалната група представи български  детски и пролетни песни. Участниците получиха възможност за изява, себеутвърждаване и приложение на усвоените знания и умения в практически дейности. Гости на изявата бяха ученици и учители от нашето училище.

pulserНа 23.03.2018 г. от 9,30 ч. се проведе публична изява „Майсторете, ръчички, за радост на всички“. Подредена беше изложба с рисунките на учениците, участници в групата за извънкласна дейност ,,В света на изкуството“. Присъстваха всички участници. Изложбата беше посетена от госпожа Мандажиева – директор на училището, госпожа Георгиева – заместник-директор, учители и родители, които с възхищение разгледаха творбите. Заедно с родителите учениците изработиха макети на училището от отпадъчни материали.

pulserНа 8.03.2018г. от 14:40 в кабинет 304 се проведе публична изява на групата по интереси „Обичам природата”по проект ,,Твоят час“. Учениците изработиха подарък – картичка от хербаризирани растения. Присъстваха учители и ученици от прогимназиален етап.

pulserНа 22.12.2017 г. в ОУ „Стоян Михайловски“ се състоя публична изява на групата по интереси „Сръчни ръце“.
Гости на изложбата бяха г-жа Мандажиева- директор на училището, родители и ученици.
Първокласниците с радост показаха изработените от тях изделия. Споделиха колко с колко вълнение и интерес са работили. Получиха поздравления от директора и родителите.

pulserНа 21.12.2017г. от 14:40 ч. в кабинет 311 на ОУ,,Стоян Михайловски“ гр.Варна се проведе публична изява ,,Изложба“ с рисунките на учениците, участници в групата за извънкласна дейност ,,Нарисувай света около теб“. Присъстваха всички участници. Изложбата беше посетена от учители, съученици и приятели на участниците, които с възхищение разгледаха творбите и пожелаха на младите художници още много творчески успехи.

pulserНа  20.12.2017 г. от  14.00 часа в ОУ „Стоян Михайловски“  гр. Варна се проведе публична изява „ Коледен концерт “ на група „Приятели“ по Проект BG05M20p001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1. Вокалната група представи български детски коледни и зимни песни. С много настроение и усмивки изпълнителите заредиха публиката. Гости на изявата бяха ученици и учители от нашето училище.

 

На 20.12.2017 година се проведе публична изява на групата по интереси „Учим и се забавляваме на английски език“ по проект Твоят час на тема “Happy New Year” в актовата зала на училището. Бяха поканени ученици от начален и прогимназиален етап. Целта на тази изява беше да се представят изучени английски  песни и танци от групата за коледните и новогодишните празници. На изявата  участниците пяха и танцуваха. Представиха на сцената любимите си песни, а накрая всички потанцуваха. Създаде се коледно настроение. Участници и гости се забавляваха много.

pulser  За втора година в ОУ „Стоян Михайловски” стартира проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове. В училището са сформирани 16 групи:

 • „Сръчни ръце” с ръководител Антоанета Димитрова
 • „В света на изкуствата“ с ръководител Галина Тодорова
 • „Родна реч, омайна сладка“ с ръководител Геновева Тодорова
 • „Четем и пишем“ с ръководител Диана Пейчева
 • „Родно слово“ с ръководител Таня Миткова
 • „Моят роден език“ с ръководител Румяна Георгиева
 • „Обичам българския език“ с ръководител Антонина Стоянова
 • „Учим и се забавляваме на английски“ с ръководител Красимира Добрева
 • „Родна реч“ с ръководител Атанаска Атанасова
 • „Нарисувай света около теб“ с ръководител Таня Андреева
 • „Обичам природата“ с ръководител Абибе Халилова
 • „Приятели“ с ръководител Стела Георгиева
 • „Интересна математика“ с ръководител Инджисел Мехмед
 • „Граматика за всички“ с ръководител Галина Христова
 • „Да научим българския език“ с ръководител Диана Михайлова
 • „Аз обичам спорта хандбал“ с ръководител Богомил Стояновpulser

На 14.06.2017 г. се проведе заключителното  занятие на групата „Интересна математика”. Гости на изявата бяха родители, класните ръководители на учениците и ученици от шести клас. Участниците в групата споделиха за своите успехи по математика – получени по-високи оценки на писмени изпитвания; успешно завършване на учебната година. На таблото: „Нашите успехи” бяха представени избрани писмени работи, както и работни листи от проведените занятия.
Една от поставените задачи към участници и гости, бе да изработят геометрични тела по  дадена развивка. Всеки ученик от групата представи логическа задача или математически фокус. Като награда за положените усилия и постигнатите добри резултати участниците в групата получиха  СД – електронен интерактивен помощник по математика.
Разделихме се  удовлетворени от свършената работа и с пожелание за весела ваканция!

 

Представителната изява на група „Математика с разбиране” с ръководител Даниела Георгиева се проведе в ПП „Златни пясъци” на 10.06.2017 г. Учениците преминаха маршрута „По пътя на сойката” и достигнаха до Горското училище. Там проведоха математическа игра „Пътека”.
Упражниха си знанията за пресмятане на дължина, използване на зависимости  при намиране на периметър и лице на многоъгълник, приложение на формулите за намиране на околна повърхнина. Затвърдиха се знанията за обикновени дроби и десетични дроби.

 

На 09.06.2017 година се проведе публична изява на учениците от група „Природни науки“ в ЦПЛР НАОП „Н. Коперник“. Бяха поканени ученици от VІІб клас.
Целта е развитие на познавателния интерес на учениците и изграждане у учениците на научни представи за заобикалящия ни свят.
Демонстрирано беше махалото на Фуко – доказателство за въртенето на Земята около нейната ос. Учениците наблюдаваха звездното небе на различни географски ширини, видимото денонощно движение на звездите, положението на Слънцето в различни моменти от годината, движенията на планетите от Слънчевата система.
Проведена бе викторина със интересни и забавни въпроси от учебното съдържание.

На 9.06.2017 г. се проведе публична изява на групата за обучителни затруднения по български език и литература „Граматика за всички” по Проект „Твоят час”. Темата на събитието беше „В света на граматиката”. Изявата се състоя в кабинета по БЕЛ, а гости бяха педагози, родители, ученици и представител на Съвета за обществен мониторинг в лицето на Веселка Станева. Целта на изявата беше да покажем наученото по проекта. Учениците бяха подготвили презентация, в която бяха включили всички изучени теми. Под формата на забавни задачи те определяха части на изречението; вида на изреченията по състав; откриваха и определяха вида на местоименията в текст; откриваха сложни глаголни форми и определяха техните граматически признаци; решаваха забавна кръстословица. Като поощрение за тяхната успешна работа, учениците получиха грамота, ученически читателски дневник и пособия.

На 01.06.2017г. от 14:30 ч. в кабинет 311 на ОУ,,Стоян Михайловски“ гр.Варна се проведе публична изява – изложба с рисунките на учениците, участници в групата за извънкласна дейност ,,Нарисувай света около теб“. Изложбата беше посетена от родители, учители, приятели и съученици на участниците, които с възхищение разгледаха творбите и пожелаха на младите художници още много творчески успехи.

На 31.05.2017 г. се проведе втората публична изява на групата „Изворче вълшебно“. Гости бяха родители. По интересен начин учениците показаха наученото по време на занятията. Викторината включваше въпроси, свързани с някои граматични норми, както и забавна задача за конструиране на текст по визуална опора. Бързите и верни отговори показаха напредъка на учениците по предмета.

На 26. 05. 2017 година в Основно училище «Стоян Михайловски» се проведе публична изява на група „Изворче вълшебно“. Присъстваха родители и съученици. Чрез занимателна игра, представена с презентация, учениците разпознаваха герои и моменти от приказки. С желание и ентусиазъм драматизираха приказката „Хитър Петър и лъжците“ и зададоха гатанки за приказни герои на гостите.

 

На 26. 05. 2017 година се проведе публична изява на група «В света на изкуствата». Целта на изявата е учениците да представят  изработени от тях в часовете за извънкласни дейности по интереси творби. Гости на събитието бяха госпожа Павлина Мандажиева, директор на училището, госпожа Йовка Миткова, представител на Обществения съвет на проекта, родители, съученици. Те имаха удоволствието да се насладят на творчеството на учениците, представящо интересни техники за работа. Във всяка творба личеше индивидуалността и виждането на ученика,  сътворил предмета на изкуството.

На 26. 05. 2017 година в Основно училище «Стоян Михайловски» се проведе публична изява на група „Обичам математиката“. Учениците с удоволствие демонстрираха придобитите през годината знания по математика пред родители и съученици. С интерес решаваха занимателни и практически задачи, като работиха в екип. Присъстващите се запознаха с живота и постиженията на Джон Атанасов.

На 23.05.2017 год. беше проведена публичната изява на групата за преодоляване  на обучителни затруднениия по Български език и литература «Родна реч». Проявата беше проведена като открито занятие – концерт за споделяне на постигнатото  от учениците през периода на участието им в проекта. Учениците разказаха приказка, рецитираха любими стихотворения, решаваха кръстословица, съставяха изречения от думи, задаваха гатанки. От «вълшебната кутия» изтегляха думи,чиито значения обясняваха,справиха се с картинния ребус и завършиха с играта «Аз започнах,ти продължи!».Тяхна публика бяха децата от 3б клас,които се радваха на успехите на своите съученици и се включиха  в техния празник.Тъй като проявата се проведе ден преди 24 май,децата спонтанно решиха да отбележат празника,рецитирайки най-хубавите български стихове-„Аз съм българче“, ’’Родна реч“, “Родна стряха“ , “Кирил и Методий“.Тържествената проява завърши с Химна на Кирил и Методий „Върви народе възродени“.

 

На 15.05.2017 година се проведе публична изява на тема Party time в актовата зала на училището. Бяха поканени учениците от ІІІб клас. Целта на тази изява беше да се представят изучените английски  песни от групата. Занятието протече като с мултимедия на голям екран бяха показани и клиповете. Участниците представиха на сцената любимите си песни, а накрая всички потанцуваха. Създаде се парти  настроение. Участници и гости се забавляваха много.

 

На 12.05.2017 г. проведохме Представителна изява  на тема: „Обичам те, българска реч!“ по Проект „Твоят час“ на групите: „Моят роден език“, Обичам българския език“, „Вълшебното ключе“ пред родителите на учениците и гости. Наши гости бяха представители на Съвета за обществен мониторинг Веселка Станева и Тодорка Йорданова. Учениците представиха рецитал, писаха думи, определиха ги като части на речта, а също и техните граматически категории. Съставяха изречения по дадено словосъчетание. Четоха непознат текст на верижка от книги с приказки. Наредиха пъзели с илюстрации по приказки.

На 12.05. 2017 г. се проведе съвместна изява с група за преодоляване на обучителни затруднения „Четем и пишем“ и „Наше родно АБВ“.
Цел на публичната изява: Учениците да покажат пред публика усвоените знания и умения по български език и литература, придобити по време на участието им в Проект „Твоят час“. Откритото занятие се проведе в актовата зала на училището, където учениците представиха своите умения на сцена.
В откритото занятие бяха включени различни дидактични игри (решаване на кръстословица, подреждане на думи в изречения – български поговорки, откриване на съкровище с послание). Рецитиране на изучени произведения и представяне на литературни текстове по роли, разпознаване на приказни герои чрез гатанки, откриване на приказни сюжети в разбъркан текст.
Като поощрение за тяхното усърдие, учениците получиха книги с български народни приказки. Всяка книга съдържаше забавно индивидуално послание.
На събитието гости бяха: Директора на ОУ „Стоян Михайловски“ и родители.

На 11.05.2017 година се проведе публична изява на тема My favorite song в актовата зала на училището. Бяха поканени учениците от ІІІа клас. Целта на тази изява беше да покаже групата по интереси изучените вече английски песнички по проекта. Занятието протече като всеки от участниците взе инициатива на сцената в група според любимата си песен. Накрая по желание на поканените ученици всички заедно пяха и танцуваха. Бяха много доволни от постигнатите знания. Забавляваха се пълноценно.

 

На 24.04.2017 г. се проведе публична изява на тема I know English в актовата зала на училището. Бяха поканени учениците от ІІа клас. Целта на тази изява беше групата по интереси да покаже знанията си на английски език. Занятието протече като всеки от участниците взе инициатива на сцената при изучените песни. Накрая по желание на поканените ученици всички групово пяха и танцуваха. Бяха много доволни от постигнатите успехи в това умение. Забавляваха се заедно.

 

 На 26.04.2017г. се проведе представителна изява на клуб „Хандбал”. На  oтборите по хандбал момчета и момичета на ОУ’’Стоян Михайловски’’ чиито участници са и членове на клуб Хандбал по проект ‘’Твоят час’’ завоюваха първите места на състезанието.  Те продължават своето участие на финали по хандбал на Ученически игри 2016-2017г.

 

На 24.03.2017 г. във физкултурния салон на ОУ «Стоян Михайловски» се състоя публична изява на група по интереси «Училищен ученически театър».  Учениците демонстрираха актьорски умения и експресивни техники за въздействие върху публиката пред свои учители, съученици и родители.  Представиха своя оригинална интерпретация на мисли на известни български и чужди автори, драматурзи и актьори за театралното изкуство и неговата въздействаща и възпитаваща роля.

На 24.03.2017 г. от 17.00 часа в ОУ „Стоян Михайловски“  гр. Варна се проведе публична изява „Концерт“ на група „Приятели“ по Проект BG05M2Op001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1. Вокалната група представи български популярни и народни песни. Гости на изявата бяха ръководството на училището, много родители и ученици от нашето училище. Всички те пожелаха на младите таланти още много творчески успехи.

 

Публичната изява на група «Училищен ученически театър» се състоя на 22.02.2017 година в Актова зала на ОУ «Стоян Михайловски».  Учениците демонстрираха актьорски умения и експресивни техники за въздействие върху публиката.  Представиха своя оригинална интерпретация на текста и отправиха значими художествени послания към своята публика.

Публична изява – участие в състезание по хандбал Участваха отборите на ОУ’’Стоян Михайловски’’, ОУ’’Захари Стоянов’’, ОУ’’Г. С. Раковски’’, ОУ’’Патриарх Евтимий’’, ОУ’’Цар Симеон I’’
Отборът по хандбал момчета на ОУ’’Стоян Михайловски’’ чиито участници са членове на клуб Хандбал по проект ‘’Твоят час’’ завоюваха първо място на състезанието, и станаха шампиони на гр. Варна.

 

На 14. 01. 2017 година в Основно училище «Стоян Михайловски» се проведе публична изява на група «В света на изкуствата». Малките художници с внимание и любов подредиха в красива изложба творбите, изработени от тях в часовете за извънкласни дейности по интереси. Гости на събитието бяха родители на учениците. Те имаха удоволствието да се насладят на багрите, характерни за сезона и представени в рисунките и картичките, изработени от учениците. Във всяка творба личеше индивидуалността и виждането на ученика,  сътворил предмета на изкуството.

На 22.12.2016 г. в ОУ „Стоян Михайловски“ се проведе публична изява „Изложба“, на която бяха експонирани рисунките на ученици, участници в групата за извънкласна дейност „Нарисувай света около теб“. Изложбата беше посетена от родители и съученици на участниците, които с радост  и възхищение разгледаха творбите, като пожелаха на младите художници още много творчески успехи.

 

На 22.12.2016 г. от 14.00 часа в ОУ „Стоян Михайловски“  гр. Варна се проведе публична изява „ Коледен концерт “ на група „Приятели“ по Проект BG05M2Op001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1. Вокалната група представи български детски коледни и коледарски народни песни. Любовта към музиката доведе в залата ученици от първи до осми клас, много родители и ръководството на училището.

 

На 16.12.2017 година се проведе публична изява на тема Songs for the Christmas and for the New Year в актовата зала на училището. Отново бяха поканени учениците от ІІІб клас. Целта на тази изява беше да се представят изучените английски коледни и новогодишни песни от групата. Занятието протече като с мултимедия на голям екран бяха показани и клиповете. Участниците представиха на сцената любимите си песни, а накрая всички потанцуваха. Създаде се предколедно настроение. Участници и гости се забавляваха много.

 

На 02.12.2017 година се проведе публична изява на тема I can reada. Бяха поканени учениците от ІІІб клас. Целта на тази изява беше да покаже групата по интереси умението си да четат на английски език. Занятието протече като всеки от участниците прочете, подготвен от ръководителя на групата, английски текст. Накрая по желание на поканените ученици всички групово прочетоха текста. Бяха много доволни от постигнатите успехи в това умение.

От От 4.11.2016 г. в ОУ „Стоян Михайловски” стартира проект „Твоят час“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 2014-2020 г. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. В училището са сформирани 13 групи за преодоляване на обучителни затруднения:

„Родна реч” с ръководител Ат. Атанасова
„Моят роден език” с ръководител Р. Георгиева
„Обичам българския език” с ръководител А. Стоянова
„Вълшебното ключе” с ръководител А. Юсеин
„Математика с разбиране” с ръководител Д. Георгиева
„Изворче вълшебно” с ръководител А. Димитрова
„Математиката- лесна и интересна” с ръководител Сн. Димитрова
„Обичам математиката” с ръководител Т. Миткова
„Четем и пишем” с ръководител Д. Пейчева
„Наше родно АБВ” с ръководител Кр. Симеонова
„Граматика за всички” с ръководител Ася Асенова
„Интересна математика” с ръководител Диана Попова
„Природни науки” с ръководител С. Йоргова;

и 8 групи по интереси, както следва:

„Учим и се забавляваме на английски” с ръководител Кр. Добрева
„Спортен клуб по хандбал” с ръководител Е. Калинкова
„Да учиш английски е забавно” с ръководител Хр. Александру
„Нарисувай света около теб” с ръководител Т. Андреева
„Училищен ученически театър” с ръководител Даниела Попова
„Баскетбол” с ръководител Г. Михайлов
„В света на изкуствата” с ръководител Г. Тодорова
„Приятели” с ръководител Ст. Георгиева.

Основната цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности.

Специфичните цели на проекта са:

 1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците;
 2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си и повишаване на мотивацията им за учене;
 3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;
 4. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им реализация;
 5. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите в дейностите на училищата;
 6. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

Групите по проект „Твоят час“, създадени в ОУ „Стоян Михайловски“ и учениците в тях доказват, че да учиш успешно е лесно, стига да откриеш пътя и с желание да го извървиш.

Последни публикации