Проект „Успех“

ПРОЕКТ „УСПЕХ“ ПРОЕКТ „УСПЕХ“ 2013/ 2014 год.

Учениците от ателие „Нарисувай света около теб“ преживяха незабравими мигове по време на пролетния пленер в Морската градина на Варна.

Любовта към музиката събра ученици от III до VII клас в клубовете „Приятели“ и „Музикална дъга“ към проект „Успех“. Тук учениците изучават освен български,  английски, италиански и френски  песни, обогатяват знанията си за фолклора.

На 14.01.2014 г. се състоя представителна изява на секция „Здрави, силни и красиви“ по проект „Успех“. Всички участници се включиха активно в подготовката и реализирането и, като усвоиха с желание и ентусиазъм необходимите знания. В емоционална и състезателна атмосфера те демонстрираха уменията и любовта си към хандбалната игра.
Бяха спазени всички изисквания на „феърплей“ игра и това достави удоволствие, както на двата отбора, така и на публиката.

На 20 декември участниците с школа „Звезди на сцената“ към проект „Успех“ представиха по случай Коледа поетично послание,  и приказката „Чудните камбани“. Младите актьори от школа „Театрални звезди“ зарадваха публиката  със спектакъла “ Приказка за истинската Коледа „. Първото представяне на младите таланти бе аплодирано от  родители и съученици.

Очаквайте в края на учебната година “ Театърът на куклите “ / школа “ Звезди на сцената“ / и „Принцесата и граховото зърно“ /школа  Театрални звезди“/.

ПРОЕКТ „УСПЕХ“ 2012/ 2013 год.

 От втория учебен срок на учебната 2011/2012 година, започна изпълнението на проект „Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски хоризонти – УСПЕХ”, по бюджетна линия BG 051РО001 – 4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора”, реализирана по оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“. Проектът е насочен към всички държавни и общински училища у нас. Период на изпълнение – 2011 – 2014 година. Обща цел на проекта е да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности. ОУ „Стоян Михайловски” – Варна  предлага 14 извънкласни дейности, в които 200 ученици от ІІ до VІІІ клас ще изразят своите способности, интереси и компетентности в различни области  и направления.

Последни публикации