Финансови отчети

БЮДЖЕТ 2018

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ 01.01.-31.12,2018 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 01.01.- 31.12.2018 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ 01.01. – 30.09.2018 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 01.01. – 30.09.2018 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ 01.01. – 30.06.2018 Г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ 01.01. – 30.06.2018 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 01.01. – 31.03.2018 г.pulserБЮДЖЕТ 2017

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ 01.01.- 31.12.2017 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ 01.01. – 30.09.2017 г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 01.01. – 30.09.2017 г. 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ 01.01. -30.06.2017г

БО3

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 01.01 – 31.03.2017

Последни публикации