Финансови отчети

КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 01.01.2023 – 30.06.2023

КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 01.01.2023 – 31.03.2023

БЮДЖЕТ 2022

КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 01.01.2022 – 31.12.2022

КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 01.01.2022 – 30.09.2022

ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ 01.01.2022 – 30.09.2022

КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 01.01.2022 – 30.06.2022

ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ 01.01.2022 – 30.06.2022

ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 01.01.2022 – 31.03.2022

ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 01.01.2021 – 31.12.2021

 КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 01.01.2021 – 31.12.2021

 ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА 01.01.2021 – 30.09.2021

КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 01.01.2021 – 30.09.2021

ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА 01.01.2021 – 30.06.2021

КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 01.01.2021 – 30.06.2021

КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 01.01.2021 – 31.03.2021

БЮДЖЕТ за 2021 г.- ОУ „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ“

КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 01.01.2020 – 31.12.2020

КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 01.01.2020 – 30.09.2020

КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА – 30.06.2020 

КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА – 31.03.2020

БЮДЖЕТ за 2020 г.- ОУ „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ“

КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА – 31.12. 2019

КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА – 30.09.2019

КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА – 30.06.2019

КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА – 31.03.2019

БЮДЖЕТ 2019 г.

КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕНА НА БЮДЖЕТА – 31.12.2018

КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА – 30.09.2018

КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА – 30.06.2018

КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕНА БЮДЖЕТА – 31.03.2018

БЮДЖЕТ 2018

 

Последни публикации