ЗА УЧИЛИЩЕТО

Основно училище „Стоян Михайловски” град Варна е утвърдено училище със собствен облик на модерно учебно заведение.

Основно училище „Стоян Михайловски” – Варна, отговаря на европейските стандарти. Създадено е през 1988 година, а от 2000г. се помещава в нова сграда. Ученикът, неговите потребности и интереси, са поставени в центъра на обучението, което му осигурява качествено образование, отговарящо на съвременните изисквания. Гордост за училището са неговите възпитаници, разнесли славата му с многобройните си изяви в национални и международни конкурси и фестивали, където печелят призови места. Много от учениците вече са възпитаници на елитни средни училища и университети. Извънкласните форми на работа в училището са насочени главно в областта на български език и литература, математика, екология и информационни технологии.
Традиция е в Основно училище „Стоян Михайловски” ученици от всички възрасти активно да се занимават с хандбал. Всяка година хандбалният отбор радва със своите успехи.
В ОУ “Стоян Михайловски” излизат три вестника: „Екосвят”, „Михайловски светулки” и „Факел“. „Михайловски светулки” е алманах за детско словестно художествено творчество, а „Факел” е посветен на важни дати, свързани с опазване на околната среда.
За обучението и възпитанието на учениците се грижи екип от висококвалифицирани учители. Учениците се обучават по най-новите интерактивни, интегрални методи и технологии в образованието. Преподавателите в училището се усъвършенстват непрестанно. Те осъвременяват методите си на работа чрез постоянно действаща квалификационна програма.
От Асоциацията на директорите на средното образование на 24 май 2001 г. учителският колектив е награден с високия приз “Колектив на годината” за принос в хуманизиране и демократизиране на образованието.
От 2002 г. ОУ „Стоян Михайловски” е носител  на Европейски приз „Зелен флаг” на Европейската федерация за екологично образование и възпитание. В училището функционира eкологичен център „Природен дом”.  В него са подредени сбирки от минерали и природни материали, кът, описващ историята на Земята, родословно дърво на растенията и животните.

 

Последни публикации