НОВИНИ

Н О В И Н И

Уважаеми родители,
на Вашето внимание са служ
ебните
телефони: 052 510 607,  052 510 357
и  имейл :  oustmihaylovski@abv.bg
на ОУ „Стоян Михайловски“ гр. Варна
0884469959 – тел. на училищния психолог

pulser

pulser

pulser

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙНОСТИ В ОУ „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ“

ДЕКЛАРАЦИЯpulser

С поздрав и благодарност за всички колеги,
които успешно работиха в е-среда!

pulser

pulserИЗВЪНРЕДЕН ИНСТРУКТАЖ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РИСКА ПО РАБОТНИТЕ МЕСТА ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА  КОРОНА ВИРУСpulser

ЗАПОВЕД № РД 01-219 от 02.04.2020 г. pulser

Уважаеми родители,

  През последните две нелеки седмици образователната ни система бе подложена на сериозен тест. В условия на социална изолация и невъзможност за пълноценно общуване, заедно се справихме с предизвикателството  дистанционно обучение в електронна среда.  Осъзнахме, че когато няма световен адекватен кризисен модел за справяне с пандемия като тази, единственото адекватно поведение е да бъдем до Вас и до своите ученици с всичко, което нашият професионален и човешки морал ни диктуват.
Предлагам на Вашето внимание кратка анкета за обратна връзка, чрез която бих искала да споделите оценката си за дистанционната работа на екипа на ОУ „Стоян Михайловски“.
С уважение към Вашите усилия и споделена отговорност! Благодаря за отделеното време!    Бъдете здрави!

             ПАВЛИНА МАНДАЖИЕВА                                                                      
Директор на ОУ „Стоян Михайловски“ 
        pulser

pulserПСИХОЛОГИЧНА ПОДКРЕПА ЗА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ ВЪВ ВАРНА ЧРЕЗ ТЕЛЕФОННА И ОНЛАЙН  ЛИНИЯ

Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности” открива телефонна линия за психологична подкрепа на деца/ученици, родители и педагогически специалисти.
Екип на общинския център за психологична подкрепа ще поема обажданията и ще предоставя  емоционална подкрепа, пространство за споделяне на емоции и преживявания, и кризисна интервенция за училищната общност във Варна.
Линията за връзка с подкрепящите специалисти е възможност за преодоляване на емоционалните последици от стреса в условията на принудителна социална дистанция, предизвикана от здравната обстановка в страната.
Всеки работен ден родители, деца и педагози могат да разговарят с психолозите за човешките предизвикателства, пред които са изправени при спазване на принципите за доброволност и дискретност.

График и контакти:
Телефонни консултации
Цвета Стоянова – детски психолог, кариерен консултант

  • всеки работен ден от 13ч. – 15ч.; 0882 567 038

Онлайн консултации /електронна поща:
Боряна Чалъкова –  клиничен психолог, психотерапевт

  • всеки работен ден от 10ч. –  12ч.;

e-mail: together.withb@gmail.com ;   0887 498 047

Марина Габровска –   психотерапевт, медиатор

  • всеки понеделник и четвъртък от 9 .00 – 13.00ч.

e-mail: together.withm@gmail.com ; 0885 911 728

Националната телефонна линия за деца 116 111/денонощна

pulserУВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

          Поради обявеното извънредно положение в страната от 16 март 2020 г. ОУ „Стоян Михайловски“ въвежда обучение в дистанционна електронна среда. Обучението ще се провежда при спазване на седмичното разписание на часовете за втория учебен срок и дневния режим на училището. Учителите ще използват приложенията за онлайн комуникация, онлайн и офлайн електронни учебници, образователни ресурси и други, за които Вие ще бъдете своевременно информирани. Всеки класен ръководител и учител по учебен предмет ще Ви предостави необходимата допълнителна информация, като използва всички възможни средства за дистанционен контакт с Вас. Ще получите графика на дейностите, който  учениците под Ваш контрол следва да спазват. На учениците, които не разполагат с електронни устройства,  ще бъдат предоставяни учебни материали на хартиен носител. Учениците със специалиални образователни потребности ще бъдат подпомагани в обучението си от ресурсен учител, за което ще получите допълнителна информация до края на деня-16 март 2020 г.

              Моля, всеки един от Вас да даде съгласието си в групата на паралелката да бъде до детето си във времето, в което то получава материалите от учителя и работи дистанционно с ученика.

              Уважаеми родители,  този тежък  момент е изпитание на волята и  твърдостта в отстояване на правилата, които всеки родител следва да въведе за своето дете. Вярвам във Вашата зрялост и мъдрост  да  опазите най-ценното – живота на хората, които обичаме.

Бъдете здрави и се пазете!

С уважение

ПАВЛИНА МАНДАЖИЕВА

Директор на ОУ „Стоян Михайловски“

pulser УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ УЧЕНИЦИ,

намираме се в извънредна ситуация, която изисква повишено внимание и отговорност към собствената и безопасността на всички около нас. Сега е време, в което всеки ще покаже своята зрялост, съпричастност и отношение към другия. Екипът на ОУ „Стоян Михайловски“ създаде условия за провеждане на обучение в дистанционна среда, което налага да бъдете активни по отношение подготовката на своите деца. Моля, контролирайте свободното време и контактите на децата си, колкото и трудно да е това. Най- важното е да ги опазим, защото грижата за децата ни е споделена отговорност. Бъдете здрави!

 ПАВЛИНА МАНДАЖИЕВА
Директор на ОУ „Стоян Михайловски”

pulser

НАЧИНИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ВИРУС COVID-19

Колко опасен e COVID-2019-nCoV?

Намаляване на риска от инфекция с коронавирус

Kога  да използваме маска?

Могат ли домашните животни да предават коронавируса ?pulser

На 2.03.2020 г. учениците от четвърти клас посетиха децата от четвърта група на ДГ „ Приказка“ и ги поздравиха по случай Баба Марта. Рецитираха стихове и представиха  „ Легенда за мартеницата“. Подариха им мартенички за здраве и късмет.

pulserДЕН  НА СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ

На  7 януари, датата, на която е роден патронът на нашето училище Стоян Михайловски, в актовата зала  учениците  от 5а и 5б класове  се потопиха в магията на книгите и красотата на писаното слово. Всеки от тях прочете любимата си басня от богатото творчество на Стоян Михайловски, а талантливите художници  от 5а клас нарисуваха  илюстрации към текстовете им.
Литературното четене се превърна в доказателство за любовта на всички към книгата като източник на знание и в същото време на забавление.
Стоян Михайловски е и наш вдъхновител, затова именно на 7 януари бяха наградени победителите в първия етап на  конкурса за  читателски дневник. Първи места в отделните възрастови групи спечелиха  Александра Конашева и Борис Иванов от 2а клас,  Никол Найденова и Никол Костадинова от 4а клас,  Йоана Гунчена от 5а клас и Pая Кунчева от 5б клас.

pulserНАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО

От  09.12.2019 – 13.12.2019 година  учениците от ОУ „Стоян Михайловски” се включиха в Националната седмица на четенето с много инициативи.

Във връзка с Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността на 09.12.2019 година  гости на учениците от Iа клас бяха децата от I и IV група на ОДЗ „Приказка“. Учениците четоха и рецитираха стихотворения за зимата и Коледа. Пяха песни за буквите и българската азбука.  Четенето    продължи  и на 11.11.2019 година, когато деца от IIIа клас посетиха  ОДЗ „Приказка“ и отново ги отведоха в чудния свят на приказките.
На 10.12 и на 13.12.2019 година  ученици от  V, VI и VII клас провериха своите знания по български език, като  се справиха отлично с езиковите задачи „Опознай българския език”. Тестовете, подготвени от Института за български език „Проф.Любомир Андрейчин” при Българската академия на науките   насърчиха  любопитството на учениците  и стремежа им към придобиване на нови знания.
Учениците от IIIа клас се включиха в националното състезание по четене с разбиране и създаване на дигитално съдържание, като в електронната платформа „Книговище” са на 35-то място от 156 класа от цялата страна.

pulserЛЮБОЗНАЙКОВЦИ

На 25.11.2019 година в училище бе проведено състезание „Любознайко“, в което участваха ученици от трети и четвърти клас. Отборите „Победители“, „Умници“ и „Светлавица“ провериха своите знания в областите „Литература“, „Математика“, „Род и Родина“ и „Изкуства“. Състезатели и публика се включиха с желание и ентусиазъм и отговаряха на интересните въпроси. Госпожа Мандажиева, директор на училището, връчи награди на отборите.

pulserДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО

На 21.11.2019 г., по повод Деня на християнското семейство, учениците от 1а и  ученици от 1б клас изнесоха литературно-музикална програма. В тържеството активно участваха  родителите на учениците.
Техни гости бяха г-жа Мандажиева – Директор на училището и г-жа Георгиева – Зам-директор учебна  дейност.

pulser

 

pulser

ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ

    На 26.09.2019г учениците от ОУ „Стоян Михаловски“ се включиха активно в програмата по случай „26.09 – Европейски ден на езиците“. Учителите по английски език от начален и прогимназиален етап (г-жа Неше Бекир-Мехмедова и г-жа Емилия Климентинова) бяха подготвили викторина, игра, пословици и мъдри мисли, характерни за отделните страни членки на Европейския съюз. За най-ентусиазираните и активни ученици имаше награди.

pulserСЪОБЩЕНИЕ

                              УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И ОБЩЕСТВЕНИЦИ,

В изпълнение на заповед № 3524 от 05.09.2019г. на кмета на община Варна –г-н Иван Портних, във връзка с провеждане на ремонтни дейности,  от 16 септември 2019г. учениците от ВТГ „Георги С. Раковски” ще се обучават в сградата на ОУ „Стоян Михайловски”.
Ръководствата на двете образователни институции са създали оптимални условия за провеждане на ефективен образователно-възпитателен процес за учениците.
От 10 септември 2019г.  във връзка с разрешение за строеж № 156/ГИ/27.08.2019г. от главния архитект на община Варна стартира основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортните площадки на открито в двора на ОУ „Стоян Михайловски”. Предприети са мерки за опазване живота и здравето на учениците и работещите от двете училища, като за целта ще бъдат монтирани обезопасителни заграждения в района на строителните дейности. Независимо от мерките за сигурност се налага ограничен достъп и завишен пропускателен режим за външни лица и забрана за нерегламентирано влизане в двора на училището.
    ПАВЛИНА МАНДАЖИЕВА
   Директор на ОУ „Стоян Михайловски”

pulser

pulserНА ЛАГЕР В БАНСКО

  С много емоции и настроение започна лятната ваканция за учениците от прогимназиален етап.
В прохладата на планината учениците откриха красотата на Пирин. Екскурзията до Байкушевата мура потопи лагерниците в дебрите на величествената планина. Разходката в Рупите ги зареди с очарованието на това магнетично място. Като истински родолюбци децата се докоснаха и до една от опорите на българщината – Роженския манастир, Мелник – най-малкия български град и музея на Паисий Хилендарски в Банско.
Заредени с усмивки и много спомени лагерниците се завърнаха у дома за едно весело лято.

pulser

                                                    УЧИЛИЩЕ ЛЮБИМО
На 28.06.2019 г.  тържествено изпратихме нашите седмокласници, випуск 2019 г. Присъстваха родители, близки, ученици от пети и шести клас. Директорът на училището, г-жа Павлина Мандажиева връчи грамоти за отличен успех.
От името на родителите г-жа Камелия Кръстева прочете благодарствено слово, а Виктория Господинова, ученичка от 7а клас прочете словото за Книгата на поколенията. Завършващите основното си образование бяха облечени празнично, а отличниците в тоги. В празничната атмосфера се чувстваха радостта, щастието, надеждата, но и тъгата от раздялата със съученици, приятели, учители.
Много снимки запечатаха спомените от завършването в любимото училище – ОУ „Стоян Михайловски“.

pulser

pulser

„ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ“

В рамките на училищния празник „С усмивка срещу агресията“ се проведе заключителното занятие от дейността на УКБДП, в което учениците от всички класове изпълняваха разнообразни приложни задачи и игри. При голям интерес учениците от трети до седми клас се включиха в състезанието за управление на велосипед. Победителите получиха медал, грамота и тениска от СБА-Варна. По състезателното трасе преминаха повече от 40 ученици. Първо място при прогимназиален етап заеха: Теодор Валериев- VII клас, Аника Петрова- VI  клас, а при начален етап: Светослав Трандов- III клас, Пресияна Камбурова – III клас.

pulser


pulser

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

      каним Ви да вземете участие в УЪРКШОПА „РАБОТИЛНИЦА ЗА ИНОВАЦИИ на  НАЧАЛНИКА НА РУО-ВАРНА“ на 23.04.2019 г. от 15 до 18 часа в хотел „Черно море“.

pulser

31 ГОДИНИ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ”ВАРНА

    На 25.03.2019г. ръководството, педагогическия колектив и ученическата общност отбелязаха 31 години от основаването на ОУ „Стоян Михайловски”.
Празничният концерт се проведе под мотото „Напред! Науката е слънце”, цитат от всенародния училищен химн, чийто автор е нашият патрон – Стоян Михайловски.
С поздравителен адрес за празника ни поздрави госпожа Павлина Мандажиева, Директор на ОУ „Ст. Михайловски”, както и  господин Николай Костадинов, Кмет на Район „Вл. Варненчик”. На тържеството присъства господин Сашо Димитров, заместник-кмет на Район „Вл. Варненчик”.
Нашите гости имаха удоволствието да  се насладят на празничната програма, в която участваха ученици от начален и прогимназиален етап.
В украсената празнично зала, децата  доказаха за пореден път своите таланти. Със стихотворения за България, много танци, песни, драматизации, участниците спечелиха напълно заслужено много аплодисменти и поздравления.
Празнични облекла, сценични костюми, усмихнати и щастливи детски лица, жизнерадостно настроение се усещаше на сцената и около нея.
На този тържествен ден, ученици  бяха удостоени с грамоти и награди „ Ученик на годината”, от начален и прогимназиален етап. По направление  за Цялостна дейност и отличен успех – Теодор Маринов от 4а клас и Виктория Господинова от 7а клас, а по направление  Музикално и артистично майсторство и отличен успех – Симеон Христов и Бисер Христов от 7б клас.
По повод патронния празник бяха проведени литературен конкурс на тема „Напред! Науката е слънце” и конкурс по изобразително изкуство „Илюстрация към книга”. На победителите бяха връчени грамоти.
С участие в празничния концерт се включиха школата по народни танци към ОУ „Ст. Михайловски”, както и школата „Карлос шоу” по хип-хоп, модерен балет и хуа-хоп (въртене на обръчи) към нашето училище.
Празненството в чест на патронния празник на училище „Ст.Михайловски” завърши с песента „Високо, високо” в изпълнение на Мартин Стоянов от 4а клас. Именно с тази песен, защото ние от ОУ „Ст. Михайловски” си поставяме високи цели, които достигаме със знания, умения, талант, усърдие и трудолюбие.

pulser

СПОРТЕН ПРАЗНИК

     На 25.03.2019 година в  ОУ ,,Стоян Михайловски‘‘ се проведе спортен празник. В щафетни игри, народна топка, футбол, хандбал и баскетбол със спортен ентусиазъм се включиха учениците от  първи до шести клас. Седмокласниците премериха сили във волейболен мач. Победителите  в различни състезания получиха награди – купи и топки. В спортния празник учениците се забавляваха и показаха своите спортни умения.
Резултати :
I клас – равенство – щафетни игри
II клас – равенство – народна топка
III а клас – първо място – футбол
IV а клас (момчета) – първо място – хандбал
IV б клас (момичета) – първо място – хандбал
V а клас (момчета) – първо място – баскетбол
V б клас (момичета) – първо място – баскетбол
VI а клас (момчета) – първо място – футбол
VI а клас (момичета) – първо място – баскетбол
VII а клас (момичета) – първо място – волейбол
VII б клас (момчета) – първо място – волейбол

pulser

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

В ОУ „Стоян Михайловски” започнаха занимания по интереси за учениците от 1 до 7 клас. В училището са сформирани 14 групи, организирани в направления: математика, природни науки, дигитална креативност, технологии, гражданско образование, изкуства и култура, в зависимост от желанията на учениците.
Идеята е учениците да бъдат увлечени в дейности, свързани с математика, природни науки и с усвояването  на дигитални умения. Целта е да се подпомогне овладяването на ключови компетентности в тези области. Да се развива креативността и творческото мислене, и спортните дейности извън общообразователната подготовка. Така ще се развият индивидуалните заложби на децата.pulser

pulser КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО

   По повод настъпващите най-светли християнски празници в ОУ „Стоян Михайловски” беше организиран празничен концерт. Участие в него взеха ученици от всички класове. Първокласниците рецитираха стихотворения, а от втори клас изпяха песен. Сборна група от третите класове се представи с  песен на английски език. Мартин от 4 а клас ни зарадва с песен на италиански. 5 а клас ни показаха как „работят” джуджетата. Шестите класове се представиха със сценки.Чухме стихотворения от ученици от 7а клас, а 7б приповдигнаха настроението със скеча за д-р Иванов.
Тържеството беше закрито от Естелина- ученичка от 1а клас с песента „С новьIм годом”.
Ученици, учители и гости се забавляваха и с малките танцьори от школата за народни танци.

pulser

МЕЖДУНАРOДЕН ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА

        На 16.11.2018г. в ОУ „Стоян Михайловски“ беше проведена кампанията – „Подарък за дете в неравностойно положение“, с която учениците отбелязоха Международния ден на толерантността.
Ученици от всички класове дариха с радост книги, играчки, дрехи, които ще бъдат предоставени в навечерието на Коледа на домовете за деца в неравностойно положение.
Учениците бяха удовлетворени и щастливи, че извършват добро дело и ще направят щастливи други деца.

pulser

pulser

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА ПРОГРАМИРАНЕТО

     Във връзка с участието на училищата в България  в  инициативата „Европейска седмица на програмирането“  на 18.10.2018 г. с  учениците от  3 а,б,в  класове се организираха демонстрации и практически упражнения по направление „Забавни дейности по програмиране“  в  средата Сode.org. Третокласниците се запознаха с блоковете за движения в четирите посоки, както и с  последователните действия при комбинираното  им използване. Чрез прилагане на игрови подходи  те  формираха умения за разчитане на код и откриване на грешки в него. Предложиха идеи за игра на открито, чрез която могат да упражняват своите знания.

pulserЕКОФЕСТИВАЛ „ЗЛАТНА  ЕСЕН“

На 28.09.2018 г в природен парк „Златни пясъци“ се проведе X–то издание на фестивал „Златна есен“ под мотото „Багрите на децата“. Основно училище „Стоян Михайловски“ работи по международните програми „Екоучилища“ и „Учим за гората“. Като носители на приза „Зелен флаг“ за поредна година взехме участие във фестивала.
Естелина Демирова от Ia клас и Мартин Стоянов от IV a клас участваха в категория „музикални изяви“. В оспорвана конкуренция  компетентното жури класира нашите представители на първо място и бяха наградени с  грамота.

pulser

        ЗАСАДИ В КВАРТАЛА

На 14 септември 2018 г. заедно ученици, учители и родители обновиха част от зелената площ на входа на ОУ „Стоян Михайловски“. Инициативата е част от проекта Засади в квартала” на Асоциация Биомрежа, с финансовата подкрепа на Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности”, програма „Младежки проекти – 2018”. За дейности по проекта са планирани осем градинки в града.
Сред първите работещи по проекта е ОУ „Стоян Михайловски“. На поканата на учителите се отзоваха много ученици и родители. Тревните площи бяха подготвени за засаждане, специалисти-озеленители дадоха указания на учениците и бяха засадени различни дървесни видове, цъфтящи храсти и рози. Денят завърши с викторина и награди.
Всички дейности от инициативата провокираха в младите хора отговорно и ангажирано отношение към средата, в която растат. За чиста околна среда, за по-красиво училище, квартал и град – така бе даден старт на новата учебна година.

pulser

ПОСРЕЩАНЕ НА ДЯДО КОЛЕДА И СНЕЖАНКА

            В навечерието на настъпващите коледни и новогодишни празници ученици, учители, родители и близки  посрещнаха Дядо Коледа и Снежанка с празничен концерт. С песни и танци талантливите изпълнители завладяха с празнично настроение всички присъстващи. Заслужени аплодисменти получиха и учениците от 4-ти, 5-ти и 6-ти клас, които представиха на публиката драматизация на английски език „Най- хубавият подарък за Коледа“ – дейност по проект „Иновативни междупредметни уроци“, програма „Еразъм+“.
На всички ученици, активно участвали в дейностите по проекта, бяха връчени грамоти от г-жа Мандажиева. Отличите се ученици в традиционната изложба от сурвакници, кукерски маски и картички получиха предметни награди.

pulser

СПИСЪК НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА

ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ДЕЙСТВИЯ, КОИТО УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ ТРЯБВА ДА ПРЕДПРИЕМАТ В СЛУЧАЙ НА ИНЦИДЕНТ, НА НАСИЛИЕ

Последни публикации