Кандидатстване след VІІ клас

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

ЗАПОВЕД № РД09-2152/27.08.2019 г. НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАРЕДБА №11/01.09.1016 г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ

НАРЕДБА №10/01.09.2016 г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ

ДНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017 / 2018 Г.:

             VII клас
Български език и литература – 21 май 2018 г.
Математика – 23 май 2018 г.
IV клас
Български език и литература – 10 май 2018 г.
Математика – 14 май 2018 г.
Човекът и обществото – 16 май 2018 г.
Човекът и природата – 17 май 2018 г.

 ПОДГОТВИ СЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

Последни публикации