КОНТАКТИ

КОНТАКТИ:

гр. Варна ж.к. „Владислав Варненчик” ІІ микрорайон пощ. кутия 9023
E-mail oustmihaylovski@abv.bg
ДИРЕКТОР: Павлина Мандажиева тел./факс 052/510-607
ЗАМ-ДИРЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ: Даниела Георгиева тел. 052/510-357
ЗАМ-ДИРЕКТОР АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ: Лидия Мазнева тел. 052/510-357
Училищен психолог: тел. 0893576688 
Технически секретар: тел. 052/510-357
Главен счетоводител: тел. 052/510-606
Домакин: тел. 052/510-606
Охрана:  тел. 052/510-606

karta

Последни публикации