КАРТА НА САЙТА

КАРТА НА САЙТА

  • Начало
  • Новини
  • За училището
   Химн
   Нашият патрон
   Учители
   Обществен съвет
   През погледа на родителите
  • До директора на ОУ „Стоян Михайловски“
   Записване и преместване на ученици
   Приемане на деца в първи клас
   Приемане на ученици в V клас
   Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование
   Издаване на удостоверение за завършено предучилищно образование
   Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности за завършване на клас или етап
   Издаване на заповед за завършен период или клас в училище на чужда държава
  • Справочник
   Документи
   Седмично разписание
   Електронен дневник
   Графици
   Прием в І клас
   Кандидатстване след VІІ клас
   Финансови отчети
   Достъп до обществена информация
   Защита на личните данни
  • За родителите
   Училище за родители
  • Изяви
   БДП
   Вестници
   Наука
   Творчество
   Спорт
   Празници
  • Проекти и програми   
   Проект „Подкрепа за успех“
   Проект „Образование за утрешния ден“
   Проект „Подкрепа за успех“
   Проект по програма „Еразъм+“
   Програма „Коменски“
   Проект „Успех“
   Проект „Твоят час“
  • Екоучилище
        Дейности
  • Профил на купувача
   Обяви
  • Рамка за работа в условията на COVID-19

Последни публикации