Творчество

                 ТВОРЧЕСТВО                        elephantbkshelf

Ученици от ОУ „Стоян Михайловски“ се включила в конкурса за коледна и новогододишна картичка „Весела Коледа край морето“, организиран от Басейнова дирекция „Черноморски район“. Участниците в конкурса бяха отличени с индивидуални грамоти и предметни награди. Ученичката Александра Никофорова от VII Б клас бе класирана на второ място.

През 2021 г., НУ „Цани Гинчев“, гр. Лясковец за пета поредна година организира Националната изложба на ученическо творчество „Заедно“. Димана Тасева от III А клас, в ОУ „Стоян Михайловски“, се класира в челната тройка на групата от трети клас. В брой 26 , на национален седмичник за образование и наука – „Азбуки“ е поместена повече информация за конкурса.

 

VII НАЦИОНАЛНА УЧЕНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Под ръководството на Кристина Стоянова – училищен психолог в ОУ „Стоян Михайловски“ и благодарение на познанията, придобитите практически умения и компетентности в областта на гражданското образование, ученичките Виктория Стоянова от V А клас и  Емине Ахмед от VI Б клас получиха грамоти за отлично представяне в заключителния етап на националната конференция по гражданско образование „Семейство-училище-общество“, организирана от СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Добрич през месец април 2021 г.

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ИЗПЛЕТИ МИ ТОПЛИНА, ДАРИ МЕ С БЛАГОСЛОВ!“

Учениците от II „Б” клас, заедно с техния класен ръководител – Димитричка Божкова, получиха първо място в националния конкурс „Изплети ми топлина, дари ме с благослов!”, организиран от НЧ „Изгрев-1930”, с.Баничан. В предизвикателството заедно с учениците се включиха и техните баби, някои от които получиха почетни грамоти за отлично представяне в конкурса.


 

СЕДЕМНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ЗЛАТНА ЕСЕН-ПЛОДОВЕТЕ НА ЕСЕНТА“ – СЕВЛИЕВО

На 02.11.2020г., ОУ „Стоян Михайловски“ получи специална грамота за участие и отлично представяне в седемнадесети национален конкурс „Златна есен –  плодовете на есента“ – град Севлиево.

КОМИКС НА ТЕМА ,,КОЛЕДНА ИСТОРИЯ“

На 15.12.2020г., учениците Борис Иванов и Алекс Симеонов от ЦОУД – 3а клас, бяха отличени с грамоти за участие в конкурс за комикс на тема ,,Коледна история“, организиран от народно читалище ,,Св. св. Кирил и Методий 1985″- гр.Бургас. Учениците приеха отправеното предизвикателство за участие от госпожа Милена Димова, за което освен грамоти, стимулираха своето творческо мислене и креативност.

 

 

 

 

 

 

НАШИЯТ СЛАДКОГЛАСЕН ПЕВЕЦ

  На 17.05.2019 г. Мартин Петров Стоянов, ученик от IVа клас в ОУ „Стоян Михайловски“, участва в Европейски Младежки Поп-Рок конкурс. Класира се на ВТОРО място и получи награда плакет и грамота. Удостоен е със специална награда за най-малък участник и покана за участие във Фестивал в Грузия.

pulser

НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО

    На 22.10.2018 г. в училищната библиотека на гости на първокласниците бяха приказни герои. Най-малките ученици инсценираха приказката „Златното момиче“.
Вторник – 23.10.2018 г.,третокласниците играха и учиха думите заедно, чрез дидактични игри,  съставяха думи и кръстословици, изречения, редиха пъзел.
С учениците от шестите класове на 25.10.2018 г.  се проведе състезание „Прочети, разкажи и представи“ –  за най-добър четец, разказвач и актьорско майсторство. Публиката беше впечатлена от драматизациите и увлекателните разкази, а уважаемото жури награди с грамоти всички участници.
В последната инициатива във връзка с Националната седмица на четенето – „Език свещен на моите деди“ на 26.10.2018 г., ученици от 4 -7 клас представиха лично литературно творчество.
Валерия Маринова прочете откъс от  своята  авторска книжка „Приказка за елени“ и стихотворения на различна тематика.  Ученици от начален и прогимназиален етап  експонираха  изложба от илюстрации по произведения на български автори.

pulser

НАГРАДИ  ОТ КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА

На 21. 05. 2018 година в читалище „Петко Рачев Славейков 1928“ се състоя награждаването на участниците в XV конкурс за детска рисунка „Децата на Владиславово рисуват“. Дефне Зекри от I а клас зае второ място във възрастова група ученици от I клас, а специалната награда на директора на I Основно училище „Св. Княз Борис I“ бе присъдена на Йоана Недялкова, ученичка от I а клас.

pulser

В зала “Пле­нарна” на Община Варна се състоя тър­жес­т­вено  връч­ване на наг­ра­дите в националния кон­курс “Дет­ско море”, орга­ни­зи­ран от Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз.  Кон­кур­сът е пос­ве­тен на Меж­ду­на­род­ния ден на детето – 1 юни и Деня на моряка – 25 юни  и  се орга­ни­зира  за 18-ти поре­ден път. На вни­ма­ни­ето на  журито бяха пред­с­та­вени над 800 рисунки и над 50 лите­ра­турни творби. Освен наг­ра­дите на праз­ника, отли­че­ните деца  полу­чиха и книжка “Дет­ско море”. Светослава Николова от ІІІ а клас зае трето място за литературна творба.

pulserДЕН НА ТАЛАНТА – ЛИТЕРАТУРНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

На 23.02.2017 г. в ОУ “Стоян Михайловски“ се проведе Ден на таланта – литературно и танцово изкуство, в който ученици от училището представиха  пред  съученици, учители и родители себе си и   своите творби в предпочитания от тях литературен  жанр и завладяха публиката  с фолклорни, испански и модерни танци.  Участниците бяха класирани   от жури в състав:  г-жа Мандажиева – председател, г-жа Асенова – учител БЕЛ и представител на родителската общност –г-жа Кръстева.

pulser

ДЕН НА ТАЛАНТА –ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

На 28.11.2016 г. в ОУ „Ст.Михайловски“ се проведе Ден на таланта –изобразително изкуство, в който ученици от начален и прогимназиален етап представиха пред публиката себе си и   своите творби в предпочитания от тях жанр. Участниците бяха класирани   от жури в състав от педагогическите специалисти –Т. Андреева, Г.Тодорова и представител на родителската общност –Гергана Тодорова. На победителите в различните възрастови групи ще бъдат връчени  награди на предстоящия коледен празник на училището.

pulser

ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

    На 28.10 2016 година с итересна презентация беше отбелязан денят на Народните будители. Ученичката Виктория Божанова от VI a клас представи видните исторически личности, допринесли за нашето просвещение.

pulser

ДЕН НА ТАЛАНТА

      На 26.10.2016 г. в ОУ “Ст.Михайловски“ се проведе Ден на таланта – певческо изкуство, в който се включиха ученици от начален и прогимназиален етап. Публиката аплодира изпълненията на участниците, които се представиха с песни от различни жанрове – български фолклор, популярни и детски песни на различни езици. Класирането бе обявено от жури в състав от педагогическите специалисти – Пл. Цолова, Д. Пейчева и представител на родителската общност – Ива Руменова. На победителите в двата раздела – индивидуално и групово участие бяха връчени награди от г-жа Д. Георгиева – ЗДУД.

pulser

ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ

На 26.09.2016г.  Франкофонски център – Варна, Европейски информационен център “Европа директно“ – Варна, Община Варна и  РУО Варна организираха честване на 26.09 – Европейски ден на езиците. На сцена „Раковина“  бе изнесена художествено-творческа програма с участие на ученици от всички училища в град Варна. Публиката  бе впечатлена и аплодира изпълнението на Мартин Стоянов от ОУ “Ст.Михайловски“, който се представи  с   песен на  италиански език.

picture1pulser   НАШИТЕ МАЛКИ ТВОРЦИ

На 17.05.2016г. в зала “Пле­нарна” на Община Варна се състоя тър­жес­т­вото по връч­ване на наг­ра­дите за рисунки и лите­ра­турни творби в кон­курса “Дет­ско море”, орга­ни­зи­ран от Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз.  Кон­кур­сът е пос­ве­тен на Меж­ду­на­род­ния ден на детето – 1 юни и Деня на моряка – 25 юни. Участие взеха над 1200 рисунки и над 50 лите­ра­турни творби. Наг­ра­дените деца полу­чиха  и книжка “Дет­ско море” с най-добрите рисунки и лите­ра­турни творби. От ОУ “ Стоян Михайловски“ за литературна творба бяха отличени:
Пресиян Калоянов от ІІ а клас с Първа награда
Серкан Мустафов от ІІ а клас с Трета награда.

 

Последни публикации