Творчество

                                                                                          ТВОРЧЕСТВО                        elephantbkshelfНАГРАДИ  ОТ КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА

На 21. 05. 2018 година в читалище „Петко Рачев Славейков 1928“ се състоя награждаването на участниците в XV конкурс за детска рисунка „Децата на Владиславово рисуват“. Дефне Зекри от I а клас зае второ място във възрастова група ученици от I клас, а специалната награда на директора на I Основно училище „Св. Княз Борис I“ бе присъдена на Йоана Недялкова, ученичка от I а клас.

pulser

В зала “Пле­нарна” на Община Варна се състоя тър­жес­т­вено  връч­ване на наг­ра­дите в националния кон­курс “Дет­ско море”, орга­ни­зи­ран от Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз.  Кон­кур­сът е пос­ве­тен на Меж­ду­на­род­ния ден на детето – 1 юни и Деня на моряка – 25 юни  и  се орга­ни­зира  за 18-ти поре­ден път. На вни­ма­ни­ето на  журито бяха пред­с­та­вени над 800 рисунки и над 50 лите­ра­турни творби. Освен наг­ра­дите на праз­ника, отли­че­ните деца  полу­чиха и книжка “Дет­ско море”. Светослава Николова от ІІІ а клас зае трето място за литературна творба.

pulserДЕН НА ТАЛАНТА – ЛИТЕРАТУРНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

На 23.02.2017 г. в ОУ “Ст.Михайловски“ се проведе Ден на таланта – литературно и танцово изкуство, в който ученици от училището представиха  пред  съученици, учители и родители себе си и   своите творби в предпочитания от тях литературен  жанр и завладяха публиката  с фолклорни, испански и модерни танци.  Участниците бяха класирани   от жури в състав:  г-жа Мандажиева – председател, г-жа Асенова – учител БЕЛ и представител на родителската общност –г-жа Кръстева.

pulser

ДЕН НА ТАЛАНТА –ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

На 28.11.2016 г. в ОУ „Ст.Михайловски“ се проведе Ден на таланта –изобразително изкуство, в който ученици от начален и прогимназиален етап представиха пред публиката себе си и   своите творби в предпочитания от тях жанр. Участниците бяха класирани   от жури в състав от педагогическите специалисти –Т. Андреева, Г.Тодорова и представител на родителската общност –Гергана Тодорова. На победителите в различните възрастови групи ще бъдат връчени  награди на предстоящия коледен празник на училището.

pulser

ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

    На 28.10 2016 година с итересна презентация беше отбелязан денят на Народните будители. Ученичката Виктория Божанова от VI a клас представи видните исторически личности, допринесли за нашето просвещение.

pulser

ДЕН НА ТАЛАНТА

      На 26.10.2016 г. в ОУ “Ст.Михайловски“ се проведе Ден на таланта – певческо изкуство, в който се включиха ученици от начален и прогимназиален етап. Публиката аплодира изпълненията на участниците, които се представиха с песни от различни жанрове – български фолклор, популярни и детски песни на различни езици. Класирането бе обявено от жури в състав от педагогическите специалисти – Пл. Цолова, Д. Пейчева и представител на родителската общност – Ива Руменова. На победителите в двата раздела – индивидуално и групово участие бяха връчени награди от г-жа Д. Георгиева – ЗДУД.

pulser

ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ

На 26.09.2016г.  Франкофонски център – Варна, Европейски информационен център “Европа директно“ – Варна, Община Варна и  РУО Варна организираха честване на 26.09 – Европейски ден на езиците. На сцена „Раковина“  бе изнесена художествено-творческа програма с участие на ученици от всички училища в град Варна. Публиката  бе впечатлена и аплодира изпълнението на Мартин Стоянов от ОУ “Ст.Михайловски“, който се представи  с   песен на  италиански език.

picture1pulser   НАШИТЕ МАЛКИ ТВОРЦИ

На 17.05.2016г. в зала “Пле­нарна” на Община Варна се състоя тър­жес­т­вото по връч­ване на наг­ра­дите за рисунки и лите­ра­турни творби в кон­курса “Дет­ско море”, орга­ни­зи­ран от Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз.  Кон­кур­сът е пос­ве­тен на Меж­ду­на­род­ния ден на детето – 1 юни и Деня на моряка – 25 юни. Участие взеха над 1200 рисунки и над 50 лите­ра­турни творби. Наг­ра­дените деца полу­чиха  и книжка “Дет­ско море” с най-добрите рисунки и лите­ра­турни творби. От ОУ “ Стоян Михайловски“ за литературна творба бяха отличени:
Пресиян Калоянов от ІІ а клас с Първа награда
Серкан Мустафов от ІІ а клас с Трета награда.

pulser

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „РИЦАРЯТ В МЕН“

За втора поредна година учениците от ОУ „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ“ участваха в националния конкурс за детска рисунка „Рицарят в мен“, организиран от ОРДЕНА на РИЦАРИТЕ – ТАМПЛИЕРИ НА ЙЕРУСАЛИМ, ВЕЛИК ПРИОРАТ – БЪЛГАРИЯ.

Участничките Симона Христова от 6а, Аслъ Ремзи от 6а, Ивайла Димитрова от 6б и Екатерина Павлова от 6б представиха своите рисунки в изложбената зала на Радио Варна на 21.03.2016г., където получиха грамоти за участие.                                            pulser

ФЕСТИВАЛ НА ДЕТСКОТО ТВОРЧЕСТВО „ДЪГА ПЪСТРОЦВЕТНА”

На 25.03.2015 г. ОУ„Стоян Михайловски” отбеляза 27 години от своето създаване с фестивал на детското творчество „Дъга пъстроцветна”. В него показаха талант и умения ученици от различни възрастови групи с колективни и индивидуални изпълнения в областта на танцовото, певческото, театралното, поетическото и изобразителното изкуство. Гостите на фестивала имаха възможността да разгледат различните кътове – Великден, оригами, макети, рисунки, аранжирани цветя, които бяха част от подготвените изненади.Част от творбите бяха закупени, като събраната сума се дарява на „Българската Коледа” – „Да помогнем на децата с вродени заболявания”. Връчени бяха грамоти и материални награди за 1-во, 2-ро и 3-то място във всяка една от областите и специална награда за колективно участие.

pulser                  ПОЗДРАВЛЕНИЯ !

Радослава Драганова от III а клас получи диплом за ПЪРВО място от VІІ празник на фолклорното изкуство категория народно пеене.           pulser

                                                            МЕЖДУНАРОДНИ НАГРАДИ 

Ученици от ОУ „Стоян Михайловски” се включиха в творческа сесия за рисунка във връзка с патриотичния конкурс, организиран със съдействието на Държавната агенция за българите в чужбина, Генералното консулство на Р.България, Чикаго, Национален дворец на децата-София,  в.“България сега“, eurochicago, Съюзът на писателите в Америка и по света, Творци без граници и Ванс, посветен на безсмъртния В. Левски, загинал за България в името на „чиста и свята република”. НАГРАДЕНИ РИСУНКИ:


ПОЗДРАВЛЕНИЯ !

    Камен Демиров от  V б  клас получи поощрителна награда за рисунка от национален кон­курс “Детско море” организиран от Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз. В конкурса на тема “Морски тайнства и вълшебства“  участваха над 1200 рисунки. Победителите ще получат награди и книжки с най-добрите рисунки. Във фоайето пред Пленарна зала на Община Варна ще бъде уредена изложба от детски рисунки.                                                      pulser                 НА МОРЕ

       Един летен ден осемгодишната Ани и нейното семейство отидоха на море в град Варна. Когато пристигнаха на плажа, тя много се зарадва, защото водата беше чиста и топла. Знамето беше зелено, а това означаваше, че морето е спокойно и може да се плува.
Ани не изчака да постелят хавлийте, бързо се затича към водата. Когато доближи брега, чу вик за помощ. Обърна се и видя едно дете да се дави. Спря се, огледа се и изтича към спасителя. Показа му детето и смелият мъж  без да мисли се хвърли във водата. Гмурна се. Известно време не се виждаше нищо, само кръгове на повърхността. Ани се уплаши. Краката и се подкосиха. Изведнъж тя видя спасителя хванал детето. Той бързо доплува до брега. Сложи го по гръб и му направи искуствено дишане. То изплю вода. Оживя.
Ани го погали по главата и му каза да не влиза само във водата.
Детето и родителите му й благодариха за смелата постъпка и за съобразителността й. Тя погледна вълните, после далеко, далеко, там където водата няма край и си помисли: „Колко е красиво и голямо морето!“. Обърна се към пострадалото дете, огледа хората на брега и разбра, че морето е красиво, но може да бъде и опасно.

                                                                         Нели Пламенова Димитрова –   ІІб клас

                    І място за проза в Международен конкурс „Аз обичам Черно море” 

                                                                        pulser

                                                          2007 / 2008 г.

Невена Свиленова Савова –
поощрителна награда от общинския конкурс за компютърна рисунка „Свят без насилие“

Nevena Svilenova Savova 8 god

Последни публикации