Екоучилище

ЕКОУЧИЛИЩЕ „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ“  

На  07.11.2002 г. ОУ „Стоян Михайловски” Варна е удостоено с ПРИЗ „ЗЕЛЕН ФЛАГ“ на Европейската федерация за екологичното образование. ОУ „Стоян Михайловски“ стана екоучилище и получи тази престижна награда за задълбочената си работа по екологични проекти и програми и принос в екологичното образование на подрастващите и се присъедини към голямото семейство на екоучилищата по света за опазване на околната среда и природата.

ПРОГРАМА ЕКОУЧИЛИЩЕ

  • Ефикасно управление на училищните ресурси: вода, енергия и отпадъци.
  • Оптимизиране и естетизиране на училищната среда като елемент на околната среда – пестене на енергия, вода, рециклиране, намаляване на отпадъците, зелени площи.
  • Опазването и подобряването на околната среда в района и региона.
  • Интегрирането на екологичното образование и възпитание в учебните програми на всички културно-образователни области съобразно  Стратегия и Програма за опазване на училищната и околната среда и природата.
  • Повишаване информираността на училищната и местната общност за екологичните проблеми и опазване на околната среда чрез информационно- пропагандни кампании.
  • Природозащитни дейности, изяви и дейности  на регионално и национално ниво, еко – творчество.
  • Работа по международни, национални и общински екологични проекти и програми.
  • Стабилизиране  и разширяване на взаимодействието между училището и обществени институции и организации, местни власти, НПО и НСО, бизнес-среди, родители, съграждани, други учебни заведения.
  • Популяризиране на дейностите чрез средствата за масова информация.

 

pulser

МЕЖДУНАРОДНИ НАГРАДИ

На 7.11.2017г. по повод седмицата на Екоучилищата се проведе среща с представители на екоучилище и детски градини от гр. Варна, Природен Парк „Златни пясъци“ и координаторите на Програма „Екоучилища“– ж-га Петя Йорданова и на Българско движение „Син флаг“ – г-н Станимир Георгиев. Бяха раздадени грамоти и награди  по проектите „Учим за гората“ и „Да се храним разумно“.
За най-достойно представяне по проект „Учим за гората“ основно училище „Стоян Михайловски“ беше удостоено с международна награда плакет LEAF AWARDS WINNER на Движение Син флаг, която за първи път се връчва в България, и с грамота за активна работа по проект „Да се храним разумно“.

pulser

МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАНИЕ

ОУ „Стоян Михайловски” за пореден път защити Престижната награда „Зелен флаг” и получи грамоти по проект „Да намалим отпадъците” и за активно участие в Глобалните дни за действие по опазване на околната среда и природата.

pulser

ЗЛАТНИ МЕДАЛИ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ  МЕЖДУНАРОДЕН ЕКОЛОГИЧЕН ФОРУМ „СРЕБЪРНА – 2016”

             От 3 до 5 юни 2016 г. в гр. Силистра се проведе Международен екологичен форум „Сребърна 2016 г.” Събитието е част от календара на Министерството  на образованието и науката и има за цел въз основа на извършени изследвания, целящи решаването на екологични проблеми, да се представят и защитят авторски идеи, собствени позиции  и интерпретации по определени теми, да се повиши активността на младите хора по отношение на изследователската работа и проектната дейност, да се популяризира уникалното природно богатство на българската флора и фауна в резервата „Сребърна”.

Проектът на тема: „Енергийни източници – видове, възможности за алтернативни енергийни източници” спечели първо място, а екипът на ОУ „Стоян Михайловски” получи златни медали.
2

pulser

pulser

pulserОУ “СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ“ ПРЕДСТАВЯ БЪЛГАРИЯ  – 2010 г. 

В Международната он-лайн книга, създадена за 15 годишнината от създаването на Програма „Екоучилища“ в световен мащаб,  като представително училище за България бе избрано ОУ „Стоян Михайловски“ – Варна.

pulser

NATIONAL GEOGRAPHIC ЗА НАС  

        10.2010 г.  Списание National Geographic Kids България активира рубрика: „Зелен кът“. В нея се отразяват „зелените” инициативи на училища и класове от цялата страна. И така не само много хора ще разберат за тяхното добро дело, но и ще вдъхновят техните връстници да правят същите мили неща за природата… В списанието е публикувана информация за нашата инициатива „Гората на надеждата“. Всяка пролет и есен в нашата гора всеки клас засажда дръвче или храст и отправя своето послание към бъдещето. Вярваме, че след години ще имаме истинска гора, близо до нас, и бъдещите ученици на училището ще продължат щафетата на сегашните да живеят в мир с природата.   

Последни публикации