Вестници

В ОУ “Стоян Михайловски” излизат три вестника:

Екосвят” – основан 2000 година. Излиза от печат веднъж годишно. „Факел” – започва да излиза от 2003 година. Вестникът е информационен бюлетин за дейностите на клуба, свързани с опазване на околната среда. Автори са ученици от клуб „Факел”. „Михайловски светулки” – основан през 2004 година. Това е литературен алманах за детско художествено творчество на деца от І – VІІ клас.

ЕКОСВЯТ 2022

МИХАЙЛОВСКИ СВЕТУЛКИ 2022

EКОСВЯТ 2019

ФАКЕЛ 2019

МИХАЙЛОВСКИ СВЕТУЛКИ – 2019 г.

ФАКЕЛ 2018

EKOСВЯТ-  2018 г.

МИХАЙЛОВСКИ СВЕТУЛКИ – 2018 г.

ФАКЕЛ – 2017

ЕКОСВЯТ 2017 г

„МИХАЙЛОВСКИ СВЕТУЛКИ“: – 2017

 ФАКЕЛ – 2016 г.

 ЕКОСВЯТ – 2016 г.

 „МИХАЙЛОВСКИ СВЕТУЛКИ“ – 2016 г.

   ЕКОСВЯТ – 2015

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ФАКЕЛ – 2015

MИХАЙЛОВСКИ СВЕТУЛКИ – 2015 г.

   ЕКОСВЯТ – 2014 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ФАКЕЛ – 2014 г.

MИХАЙЛОВСКИ СВЕТУЛКИ – 2014 г.

Последни публикации