БДП

Дни на безопасността на пътя 16-22 септември 2020 година

И тази година България се включва в инициативата EDWARD – Европейски ден без загинали на пътя, която се провежда за пета година, организирана от Европейската мрежа на службите на пътна полиция.
През 2020 г.  се провежда кампанията „Дни на безопасността на пътя“ в периода 16-22 септември 2020 г., когато по традиция е и Европейската седмица на мобилността.
Главен координатор на международната инициатива  е Министерството на вътрешните работи – Главна дирекция „Национална полиция“. Дирекцията призовава всички участници в движението – шофьори и пешеходци да бъдат внимателни както през тази седмица, така и през цялото време, защото отговорността за намаляване на жертвите по пътищата на България е споделена.
На 16 септември по инициатива на Европейската мрежа на службите на пътната полиция (TISPOL) и с подкрепата на Европейската комисия се проведе Европейският ден без загинали на пътя .  16 септември 2020 г. е обявен за Ден без загинали на пътя под мотото: „Stay alive and save lives“, като за България то е транспонирано като „Остани жив! Пази живота!“. Кампанията цели да намали до НУЛА поне за един ден броя на загиналите при пътнотранспортни произшествия.
Проектът насърчава участниците в пътното движение да мислят на първо място за безопасността, докато шофират, вървят пеша или карат велосипед — всички участници в пътното движение са от значение и малките промени в поведението могат да бъдат изключително важни.
Въпреки че пътищата на ЕС са най-сигурните в света, все още в пътнотранспортни произшествия продължават да загиват 70 души на ден, а 370 души на ден получават тежки наранявания, което променя живота им. Всъщност през времето, за което ще прочетете тази статия, един човек ще бъде убит или тежко ранен някъде в ЕС. Затова на Европейския ден без загинали на пътя не забравяйте коланите и намалете скоростта, така че всички да пристигнат живи. Не забравяйте, че пешеходците и велосипедистите имат свои зони за движение и също следва да спазват пътните знаци.
Училищната комисия за безопасност на движението по пътищата при ОУ „Стоян Михайловски“ се включва в кампанията „Дни на безопасността на пътя“ и за поредна година приканва всички ученици да се включат в конкурса за рисунка „Да запазим децата на пътя“. В рисунките на първо място се очаква да проличи познаване правилата за движение.
Желаещите да участват в конкурса да предадат рисунките си на учителите си по БДП в срок до 30 октомври 2020 година. Класирането ще се извърши по възрастови групи. Резултатите ще бъдат обявени и на сайта на училището- рубрика „БДП“
Да бъдем отговорни участници в движението по пътищата! Да пазим живота!

pulserОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА  В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

В края на учебната 2019/2020 година  анализираме работата и резултатите по всички учебни предмети. В условията на дистанционно обучение нито едно направление не е подценено.

Обучението по безопасност на движението  по пътищата завърши с попълването на  атестационните карти  от всички ученици.  И ако тази година нямахме възможност да проведем общоучилищна инициатива за приложно колоездене и практически занятия за преминаване на  кръстовище , то учителите  по безопасност на движението по пътищата проявиха креативност и  мотивираха учениците си за участие в нови  проекти.
Училищната комисия по безопасност на движението по пътищата изказва специална благодарност на учениците от 2.а клас и г-жа  Красимира Добрева за реализацията на проект за моделиране и рисунка „Спазвам правилата“.
По предложение на Училищната комисия по безопасност на движението по пътищата
Грамоти и предметни награди  за I  място ще получат :
Живко Жеков, Полина Йорданова, Николай Вълев.
Грамоти и предметни награди  за II  място ще получат :
Стефан Любомиров,  Георги Миленов, Владимир Вълчев
За активно участие във всички инициативи  по безопасност на движението по пътищата  учениците  от 2.а клас заедно с документите си в края на учебната година ще получат и папка от името на Училищната комисия по БДП.

pulser

На 18 декември 2019 година  бяха  обявени резултатите от конкурса за плакат под надслов:
„ПАЗИ СЕМЕЙСТВОТО СИ НА ПЪТЯ!“

Първо място:
Йоанна Цонова – II б  клас
Лорейн Мартинова – III а клас
Християн Димитров – III а клас
Християна Курдова – V а клас
Второ място:
Николета Мънчева – V б клас
Заместник- директорът  по учебната дейност в ОУ  „Стоян Михайловски“  Даниела Георгиева  връчи грамоти на победителите в конкурса пред техните съученици.

СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

С наближаването на  коледната и зимната ваканция  и  предстоящата по-усложнена обстановка по пътищата през зимния сезон обръщаме внимание  за поведението ви като пешеходци.  В условията на снеговалеж, мокри и заледени участъци е необходимо внимателно  да пресичате и да се  движите  в пешеходните зони.

pulserУВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

С цел  недопускане на пътнотранспортен травматизъм през месеците  с намалена видимост и заледени пътни участъци, в период на  празнично настроение  настоятелно препоръчваме поставянето и носенето от вашите деца на светлоотразителни знаци или други отличителни знаци за водачите на МПС.

Да сме отговорни  за своето здраве и това на близките ни!
Да се движим безопасно по пътищата!
Весела ваканция!
Училищна комисия за безопасност на движението по пътищата

pulser„ ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ“

    На 21 ноември  2019 година училищната комисия за безопасност на движение  по пътищата  в ОУ  „Стоян Михайловски“ гр.Варна организира  церемония за награждаване победителите в първия етап от конкурса за рисунка  „Да запазим децата на пътя“.
В конкурса се включиха над 80 млади художници. Най-активно се проявиха учениците от I  и II клас.  Журито  открои   16  творби на ученици от I  до VI клас, в които изобразителното изкуство е съчетано с прилагане знанията за безопасно движение по пътищата.
Грамоти и предметни награди  победителите в конкурса получиха от Светлин Христов –  председател на Обществения съвет към училището ни.

 

КЛАСИРАНЕ КОНКУРС ЗА РИСУНКА „ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ“

I място
Кристияна  Кръстанова- I б клас
Димана Тасева – II а клас
Никол Филипова – II б клас
Християна Курдова -V а клас
Антония Андонова – VI а клас
II място
Габриела Желязкова – I а клас
Магдалена Красимирова – I б клас
Александра Конашева – II а клас
Мая Кръстева – II а клас
Тихомир Галинов – V б клас
Калоян Петков – VI а клас
III място
Рая Светославова – I б клас
Димитър Петров – I а клас
Стиван Йовчев – V а клас
специално участие
Борис Иванов – II а клас
Рая  Кунчева – V б клас

pulserСВЕТОВЕН ДЕН НА ВЪЗПОМИНАНИЕ НА ЖЕРТВИТЕ ОТ

ПЪТНОТРАНСПОРТНИ  ПРОИЗШЕСТВИЯ

Третата неделя на ноември  е денят, в който се отбелязва Световният ден за възпоминание на жертвите от пътнотранспортни произшествия.  Тази година  инициативата е под  мотото „Животът не е резервна част“
В  изпълнение плана на училищната комисия за безопасност на движението по пътищата на 19 ноември 2019 година се проведоха занятия за оказване на първа помощ  при  транспортни инциденти.
Медицинска сестра Жекова с подкрепата на БЧК демонстрира и  включи учениците от IV, V и VI клас  във възможни  критични ситуации на пътя.  В практическото  занятие учениците получиха знания и умения за  извеждане на пострадал  от превозно средство, проверка на пулс и възстановяване на дишането му,  както и  първи неотложни стъпки за реакция при  редица  конкретни травми.

pulserУЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО БДП ПРИ ОУ „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ“

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПЛАКАТ И ЛИСТОВКА
под надслов „ПАЗИ СЕМЕЙСТВОТО СИ НА ПЪТЯ!“

Цели на конкурса:

 • Да се предостави възможност на учениците да затвърдят и покажат познанията си за безопасно движение на пътя;
 • Да се популяризира отговорното и безопасно поведение на пътя на всички участници в движението;
 • Да се стимулира творческата изява на учениците, като използват уменията си по изобразително изкуство и информационни технологии;
 • Да се насърчава обсъждането и съвместната работа в семейството, работата в екип.

Участници:
Конкурсът е насочен към всички ученици в училището.
Участниците се групират в три възрастови групи:
Първа възрастова група – учениците от  I  и II клас
Втора  възрастова група – учениците от  III  и IV клас
Трета възрастова група – учениците от  V-VII клас

Условия за участие:

 1. Всеки ученик може да участва с едно или повече предложения.
 2. Проектите за плакат или листовка могат да бъдат нарисувани, изработени изцяло по компютърен път или друг вариант.
 3. Творбите се предават на учителите по БДП в указания срок.
 4. Формат на рисунката – А3 или А4. Могат да се използват всички техники и материали.
 5. На гърба на всяка творба да се съдържа информация: трите имена на участника, паралелка. При изпращане на електронно предложение да се предостави същата информация.

  Срок за предаване на проектите за плакат и  листовка: 10.12.2019 г.

Проектите  ще бъдат разгледани и оценени отделно по възрастови групи от  жури.

pulser„ОБИЧАМ СЕМЕЙСТВОТО СИ! ДА ГО ПАЗИМ НА ПЪТЯ“

    Инициативата „Европейски ден без загинали на пътя“  тази година се провежда под мотото „Обичам семейството си! Да го пазим на пътя“.
Училищната комисия по БДП в ОУ „Стоян Михайловски“ организира  среща с експерти по безопасността за ученици от III до VI  клас. В беседата взе участие Диан Драганов – Председател на Съюза на българските автомобилисти-клон Варна. Действащ екип от младежката организация на БЧК привлече вниманието на подрастващите с демонстрации за оказване на първа помощ при пътни инциденти.

pulser          26 СЕПТЕМВРИ  2019 ГОДИНА  – „ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН БЕЗ ЗАГИНАЛИ НА ПЪТЯ“
 
Децата са особено уязвими. Всяка година повече от 700 деца под 15-годишна възраст загиват по пътищата на Европа, а 100 000 биват ранявани.
Операция „Европейски ден без загинали на пътя“ се организира мащабно и всеобхватно на национално ниво от Министерството на вътрешните работи на Република България за първи път през 2016 г. Инициативата е на ТИСПОЛ – Европейската мрежа на службите на пътна полиция и е допълващо събитие към Европейската седмица на мобилността.
Първоначалната идея е преди операцията всички участници в движението по пътищата да отделят малко време и дори само за няколко минути да помислят за рисковете, с които се сблъскват ежедневно, за рисковете, на които може да изложат останалите, и за това как самите те може да допринесат за намаляването на рисковете на пътя. Амбициозната цел вече е всеки ден да е ден без жертви на пътя.
Ние, учениците, сме активни участници в движението по пътищата.
Ние също имаме отговорности за здравето и безопасността на всички участници  в движението.

МОЕТО ОБЕЩАНИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТЯ
ОБЕЩАВАМ, ЧЕ:

Ще усвоявам съзнателно и отговорно  правилата за движение, които изучаваме в часовете за БДП.
Ще напомням на моето семейство, приятели и съученици да се движат с повишено внимание на пътя.
Ще бъда изключително бдителен и внимателен към пешеходците, велосипедистите, децата, възрастните хора.
Ще обръщам специално внимание при движение в близост до кръстовища  и групи от деца.
Ще бъда внимателен при качване и слизане от превозно средство – семейна кола или градски транспорт.
Ще се движа със скорост на велосипеда си или пеша, която е едновременно позволена и безопасна.
Ще съм концентриран по време на движение с велосипед и ще спазвам дистанция пред останалите участници в движението.
В случай че съм пътник в лека кола, винаги ще поставям предпазен колан.
В случай че съм пътник, няма да разсейвам или преча на водача на превозното средство.pulser

 

УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО БДП ПРИ ОУ „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ“ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА РИСУНКА „ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ“

Цели на конкурса:

 • Да се предостави възможност на учениците да затвърдят и покажат познанията си за безопасно движение на пътя;
 • Да се популяризира отговорното и безопасно поведение на пътя на всички участници в движението;
 • Да се стимулира творческата изява на учениците.

 

Участници:

Конкурсът е насочен към всички ученици в училището.

Участниците се групират в три възрастови групи:

Първа възрастова група – учениците от  I  и II клас
Втора  възрастова група – учениците от  III  и IV клас
Трета възрастова група – учениците от  V-VII клас

Условия за участие:

 1. Всеки ученик може да участва с една или повече рисунки.
 2. Рисунките се предават на учителите по БДП в указаните срокове.
 3. Формат на рисунката – А3 или А4. Могат да се използват всички техники и материали.
 4. На гърба на всяка творба да се съдържа информация: трите имена на участника, паралелка.

 
Етапи и срокове за предаване на рисунките:
Първи етап – 30 октомври 2019 година

Отчитане на резултатите, уреждане на изложба и награждаване  – ноември 2019 г. във връзка с отбелязване Деня, посветен на жертвите на ПТП.

Втори етап – 30 януари 2020 година

Отчитане на резултатите, уреждане на изложба и награждаване  – февруари 2020 г. във връзка с отбелязване Месеца на трезвеността

Трети  етап – 30 април 2020 година

Отчитане на резултатите, уреждане на изложба и награждаване  – 20 май 2020 г. във връзка с провеждане на общоучилищната инициатива „ С усмивка дрещу агресията“.
Рисунките  ще бъдат разгледани и оценени отделно по възрастови групи от жури в състав:
Т. Андреева- председател;     Членове: Д. Божкова, Г. Георгиева, Т. Моканова

Последни публикации