ЗА УЧИЛИЩЕТО

Училището е създадено през 1988 година, а от 2000 г. се помещава в нова сграда.
ОУ „Стоян Михайловски”  е утвърдено  училище със собствен облик на модерно учебно заведение, отговарящо на европейските стандарти. Ученикът, неговите потребности и интереси, са поставени в центъра на обучението, което му осигурява качествено образование, отговарящо на съвременните изисквания. Гордост за училището са неговите възпитаници, разнесли славата му с многобройните си изяви в национални и международни конкурси и фестивали, където печелят призови места.
Много от учениците вече са възпитаници на елитни средни училища и университети.
Извънкласните форми на работа в училището са насочени главно в областта на български език и литература, математика, екология и информационни технологии.
Традиция е в ОУ „Стоян Михайловски” ученици от всички възрасти активно да се занимават с хандбал. Всяка година хандбалният отбор радва със своите успехи.
В ОУ “Стоян Михайловски” излизат три вестника: „Екосвят”, „Михайловски светулки” – алманах за детско словестно художествено творчество и „Факел” – посветен на важни дати, свързани с опазване на околната среда.
За обучението и възпитанието на учениците се грижи екип от висококвалифицирани учители, които обучават учениците по най-новите интерактивни, интегрални  методи и технологии в образованието. Преподавателите в училището се усъвършенстват и осъвременяват методите си на работа чрез постоянно действаща квалификационна програма.
От Асоциацията на директорите на средното образование на 24 май 2001 г. учителският колектив е награден с високия приз “Колектив на годината” за принос в хуманизиране и демократизиране на образованието.
От 2002 г. ОУ „Стоян Михайловски” е носител  на Европейски приз „Зелен флаг” на Европейската федерация за екологично образование и възпитание.В училището функционира eкологичен център „Природен дом”.  В него са подредени сбирки от минерали и природни материали, кът, описващ историята на Замята, родословно дърво на растенията и животните.

 

Последни публикации