Прием І клас и ПГ

 

 

 

 

ПРАВИЛА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА

РАЙОН НА ОУ „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ“                          

Последни публикации