Приемане на ученици в I клас

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

Информация за дейностите по прием на ученици в първи клас в Основно училище „Стоян Михайловски“ – град Варна. Необходими документи за кандидатстване за прием в 1 клас.

Последни публикации