Приемане на ученици в I клас

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с предстоящия прием в първи клас за учебната 2023/2024 г. Ви информираме, че графиците на дейностите по приема, отговори на често зададени въпроси, както и друга актуална информация са публикувани на платформата за осъществяване на електронния прием – https://school.uslugi.io/

ГРАФИК на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна за учебната 2023-2024 година

 

Процедура за отлагане от задължително обучение в първи клас за учебната 2023 2024 година

Последни публикации