Приемане на ученици в I клас

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

предвид въведените ограничения, свързани с прилагане на противоепидемичните мерки за неразпространение на COVID 19 и невъзможността за провеждане на информационно-консултативна среща с родители на бъдещи първокласници, Ви предоставямe в електронен вид информация за приема на децата, които през учебната 2021/2022 год. ще се обучават в първи клас.

ГРАФИК на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна за учебната 2021-2022 година

Уважаеми родители,

Постъпването на детето в първи клас е отговорен момент, който поставя нови приоритети в семейството. Представяме Ви нашето училище. Станете част от нас!


Процедура за прием на деца в първи клас в ОУ „Стоян Михайловски“

Процедура за отлагане от задължително обучение в първи клас

Последни публикации