Приемане на ученици в I клас

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

служебните бележки за семейни помощи от дирекция „Социално подпомагане“ за ученици в първи клас, са изготвени и могат да бъдат получени в кабинет #218, всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 18.05.2022 г., от 18:00 часа в актовата зала на ОУ „Стоян Михайловски“ ще се проведе консултативно-информационна среща с родителите на децата, които през учебната 2022/2023 година ще се обучават в първи клас.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с предстоящия прием в първи клас за учебната 2022/2023 г. Ви информираме, че графиците на дейностите по приема, отговори на често зададени въпроси, както и друга актуална информация са публикувани на платформата за осъществяване на електронния прием – https://school.uslugi.io/

ГРАФИК на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна за учебната 2022-2023 година

 

Процедура за прием на деца в първи клас в ОУ „Стоян Михайловски“

Процедура за отлагане от задължително обучение в първи клас

Последни публикации