Дейности

                                 ЕКОУЧИЛИЩЕ „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ“

                                      СЕДМИЦА НА ЗЕМЯТА

      От 15.04 до 22.04 в ОУ „Стоян Михайловски” се проведе Седмица посветена на Земята. Тя започна с почистване на двора и Акция за събиране и предаване на капачки. Училището получи Сертификат за благодарност от Празник на рециклирането „Аз вярвам и помагам 2”. Проведе се акция и за събиране на хартия.
Учениците от 5-7 клас проучиха горите в България.
Направиха презентации и изготвиха 12 постера. Първокласниците и третокласниците посетиха Аквариум-Варна. Четвъртите класове организираха дебат на тема „Аз, природата и светът”. В часа на класа ученици от ученическия съвет изнесоха беседа предпървокласниците и ги запознаха с пестенето на енергия.. Раздадоха им флаери с призив за опазване на Земята. Изиграха се много образователни игри и се проведоха уроци на екологични теми. Експонираха се изложби: за рисунки-1б и 2б клас; за апликации-1а клас; за къщичка за птици-1а клас, с участие на всички ученици и родители; на рисувани торбички за многократна употреба-4а и 4б клас; за часовници—3а клас; за великденски яйца и украса за Великден-групи за целодневно обучение от 2 и5-7 клас. Проведе се изложба на домашни любимци „На животните с любов”. Учениците от 5-7 классе включиха в литературния конкурс „Нашата планета Земя”. Изявилите се ученици бяха наградени с грамоти.

pulserГЛОБАЛНИ ДНИ ЗА ДЕЙСТВИЕ 5-9 НОЕМВРИ

     През седмицата 5-9 ноември 2018 г. в ОУ „Стоян Михайловски“, град Варна се проведоха различни дейности, свързани с отбелязване на  Глобалните дни за действие – 2018.  Учениците засадиха 30 саксии с жълъди и кестени дарени от Фондация „77“ „Хиляди дървета за децата на България“,  получени като награда в надпреварата под надслов „Засаждаме бъдеще“. Ние вярваме, че всички деца заслужават да получат възможност да засадят свое собствено дърво като  го отгледат.
Учениците от начален етап рисуваха на асфалт, играха игри в Природния дом,  четоха енциклопедии за животни и растения и написаха съчинения на тема: „Моето любимо дърво. В прогимназиален етап се проведоха две проучвания: „Климатът във Варненския залив“ и  „Биоразнообразието в родния край“ . Беше експонирана изложба на тема „Природа“. Ученици представиха презентации на тема „Възобновяеми източници на енергия“.
Дейностите са насочени към опазване на околната среда и бъдещето на децата и планетата.

pulser5 ЮНИ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

  ОУ „Стоян Михайловски“ отбеляза  5 юни – Световен ден за опазване на околната среда. Учениците от 6 клас проведоха практическа дейност на тема: „Климатични промени в Европа“, направиха анализ на климатограма и влияние на океанските течения върху климата на нашия континент. Проведе се конкурс за презентации на тема: Земята и енергията“ V-VII клас. Направи се плакат на тема: Гората и енергията, раздадоха се брошури: „Изменението на климата и опазване на околната среда“ и „Еко-лято“. Във фоайето на училището се изложи табло.

pulserСЕДМИЦАТА НА ЗЕМЯТА

                                               Да бъдем отговорни към Земята!
С поредица от мероприятия за поредна година в ОУ „Стоян Михайловски“ се проведе седмицата, посветена на планетата Земя.  Дейностите активираха учениците и техните родители за опазване на околната среда и поемане на отговорност за своите действия и тяхното влияние върху планетата Земя.
Учениците се включиха в акцията „Да почистим Варна“ с почистване на училищния двор.
Организира се изложение на домашни любимци под надслов: „Дари животните с любов“. Стопаните представиха своите любимци под бурните аплодисменти на публиката – ученици и родители. Учениците имаха възможност да се порадват на различни породи кучета, котки, зайчета, хамстери, попагали, игуана, охлюв, рибки и др. животни. Награди получиха най-добрите.
Проведе се акция „Дари книга на приятел“. Учениците донесоха книги, които ще бъдат дарени на деца в неравностойно положение. В библиотеката се проведе маратон на четенето. Изнесоха се уроци с екологична насоченост.
По випуски бяха изпълнени следните дейности:

 • I клас – Рисунка на асфалт „Природата и аз“;
 • II клас – Разговор: „Защо трябва да опазваме дърветата?“;
 • III клас – Проучване на растителни видове – „Моето дърво“;
 • IV – клас – Експониране на изложба „Земята е място за всички“;
 • V – клас – Изследователска дейност: „Застрашени растения“;
 • VI клас – Проучване и дискусия на тема: „Разбирателство и уважение – път за решаване на проблемите на Земята“.
 • VII клас –Проучване и дискусия на тема: „Земята – проблемите днес и заплахите утре“.

  pulserСЕДМИЦА НА ГОРАТА

                  На 21 март светът отбелязва Деня на гората. Решението е взето през 1972 г. в деня на пролетното равноденствие по инициатива на 23-ата сесия на Европейската конфедерация по земеделие (ноември 1971), подкрепена от Организацията на ООН по прехрана и земеделие, за да се защити флората и фауната на горите.
  Горите са природно богатство, на което дължим чистия въздух и вода, както и естествена среда за живот и развитие на разнообразие от растения и животни. Наред с това горите имат и важно стопанско значение за икономиката на дадена страна. Затова всеки носи отговорност за опазването на това природно богатство, за неговото развитие и рационално използване в името на благоденствието на страната.
  Учениците от ОУ „Стоян Михайловски отбелязаха Световния ден на гората. От 19 до 23 март се проведе седмица на гората с редица дейности, които насочваха учениците със своето гражданско поведение, да не увреждат гората, а да я пазят и обогатяват като съществена част от заобикалящата ни естествена среда.
  Засадихме 40 фиданки дарени от Фондация „77“ „Хиляди дървета за децата на България“ в училищния двор. Експонираха се две изложби: „България  в макети” и „С хартия и природни материали“. Отвори врати „Работилница-творилница” – художествено-творчески, занимателни и научно – познавателни ателиета. Проведоха се спортни състезания във всички випуски, които преминаха с много вълнения и емоции. Седмицата завърши с музикален поздрав към всички присъстващи поднесен от ученици от школа за модерен балет „Карлос шоу“ при ОУ “Стоян Михайловски“.

  pulserГЛОБАЛНИ ДНИ НА ДЕЙСТВИЕ

ОУ „Стоян Михайловски” от 6 до 10 октомври се включи в Глобални дни на действие, които са призив към всички по света да споделят активно действията си, насочени към един по-устойчив свят. Инициативата има за цел да отпразнува и да демонстрира действията предприети от участниците в Програмите на Фондацията за екологично образование и Българско движение „Син флаг”, както и от хора със сходни мисли по целия свят, желаещи да допринесат за устойчивото общество. Бяха изпълнени следните дейности:

 • I клас – Рисунка на асфалт „Природата и аз“;
 • II клас – Игра: „Да се храним разумно“;
 • III клас – Изложба: „Обичам те, море“;
 • IV клас – Урок в Природния дом: „Резервати в България“;
 • V клас – Изследователска дейност: „В търсене на застрашени растения“;
 • VI клас – На пътешествие в Амазонската джунгла;
 • VII клас – Горски природни зони на земята.

pulserМЕЖДУНАРОДНИ НАГРАДИ

На 7.11.2017г. по повод седмицата на Екоучилищата се проведе среща с представители на екоучилища и декски градини от гр. Варна, Природен Парк „Златни пясъци“ и координаторите на Програма „Екоучилища“– ж-га Петя Йорданова и на Българско движение „Син флаг“ – г-н Станимир Георгиев. Бяха раздадени грамоти и награди  по проектите „Учим за гората“ и „Да се храним разумно“.
За най-достойно представяне по проект „Учим за гората“ основно училище „Стоян Михайловски“ беше удостоено с международна награда плакет LEAF AWARDS WINNER на Движение Син флаг, която за първи път се връчва в България, и с грамота за активна работа по проект „Да се храним разумно“.

pulserИСТИНСКА ХРАНА

      В ОУ „Стоян Михайловски“ се проведе представителна изява по проект „Да се храним разумно“, финансиран от българско движение „Син флаг“. Учениците приготвиха нектари, чай и печени картофи в кабинета по готварство, които раздадоха на гости и ученици. Бяха използвани закупените по проекта електрическа печка, две електрически кани, блендер, дъска за рязане, кухненски престилки и тава.
Проведоха се разговори за истинската храна и как да се храним разумно.
Тези действия допринесоха за мобилизирането на младите хора да разберат по-добре взаимосвързания свят, в който живеят, да бъдат мотивирани, за да предприемат действия в полза на глобалния проблем за отговорен начин на хранене. Направиха се два плаката и се раздадоха 200 флаера, за повишаване на информираността на родителите и по-широката общност.

 pulserСРЕД ПРИРОДАТА

    На 11.05.17г. учениците от 5а и 5б клас на ОУ „Стоян Михайловски“ проведоха традиционния еко поход до Яйлова чешма. Сред много смях, слънце и закачки децата прекараха един незабравим следобед сред природата.

pulserСВЕТОВЕН ДЕН НА ГОРАТА
ПРОМЯНАТА ЗАПОЧВАМЕ НИЕ

    На 24.03.2017 г. ученици, учители и родители от Екоучилище ОУ „Стоян Михайловски“, отбелязаха Световния ден на гората. Началото е поставено през 1972 г. в деня на пролетното равноденствие по инициатива на 23-ата сесия на Европейската конфедерация по земеделие, подкрепена от Организацията на ООН по прехрана и земеделие, за да се защити флората и фауната на горите.
Учениците посадиха в училищния двор 4 фиданки, дарени от Българо-монголско дружество за приятелство. Защото искат да е зелено и красиво, защото има смисъл. ПРОМЯНАТА ЗАПОЧВАМЕ НИЕ, КОИТО ГРАДИМ СВЕТА, В КОЙТО ЖИВЕЕМ.
Седмокласниците проучиха горите на Балканския полуостров и направиха презентации. Учениците от V клас проучиха и направиха проекти на темата „Из екваториалните гори на Африка“ и написаха разкази на тема „Моето любимо дърво“. Проектите бяха изложени във фоайето на училището. Второкласниците проведоха беседа с еколог на тема „Глобалното затопляне“. Беше засегнат въпроса за последиците от глобалното затопляне върху горите и техните обитатели. Беше подчертана  ролята на хората и резултатите от техните действия за опазване на Земята. Учениците разбраха с какви техни действия могат да допринесат за опазване на природата и как да се включват в инициативите на екологичните организации заедно със семействата си. Шестокласниците направиха практически упражнения за определяне дълбочината на Атлантическия океан и дискусия на тема“ Стопанско значение и използване на водите на Световния океан“.
Проведе се среща между децата от четвъртите групи на Детска градина „Приказка” и ученици и учители от ОУ „Стоян Михайловски” – Варна. Бъдещите първокласници разгледаха Природния дом, библиотеката, класните стаи, кабинета по природни науки, а в кабинета по физика ученици им демонстрираха опити за водата, статичното електричество и др. Големи и малки засадиха в двора на училището плодно дърво, с пожелание да се множат успехите на двете учебни заведения.
Празникът продължи с празничен концерт и отбелязване патронния празник на училището.

pulser

ПРОЕКТ „ДА СЕ ХРАНИМ РАЗУМНО“

    През учебната 2016-2017 година ОУ „Стоян Михайловски“ ще работи по нов екопроект -„Да се храним разумно“. Първите стъпки изискваха да се създаде екокомитет и да се направи прегледа на храната в училищната лафка. Извърши се анализ и се отчетоха резултатите. Изготви се план за действие. С него бяха запознати учителите на работна среща, а учениците – в часа на класа.

pulserДА ПОДАРЯ ПЛОД ИЛИ ЗЕЛЕНЧУК НА ПРИЯТЕЛ ИГРА „ОТ МЕН ЗА ТЕБ“

От 26.01.2017г. до 01.02.2017 г. с ученици от начален етап се поведе играта „От мен за теб“. Учениците си размениха плодове и зеленчуци с послания. Проведе се дискусия за ползата от свежи и сезонни плодове и зеленчуци, както и за предимството на местните продукти. Резултатите от играта се записваха на Екотабло във фоайето на училището.

pulserИЗНАСЯНЕ НА УРОЦИ С ЕКОЛОГИЧНА НАСОЧЕНОСТ ПО ПРОЕКТ „ДА СЕ ХРАНИМ РАЗУМНО“

      Свързването на Проект „Да се храним разумно“ с учебната програма се осъществява  и чрез изнесените до този момент уроци по учебната програма с екологична насоченост: Околен свят – 2 клас „Селскостопански животни“; Околен свят – 2 клас, „Развитие на растенията“ – опит „Наблюдавам поникването на растение“; ДБТ – 2 клас „Сандвичи“; ДБТ – 2 клас –„Ферма“; „Релеф“ (плодове и зеленчуци) – Домашна техника и икономика – 6 клас „Българска национална кухня“; Изобразително изкуство – 5 клас; Изобразително изкуство – 2 клас „Рисунка от картон“ (гора и животни от картон);  История и цивилизация – 6 клас „Практически упражнения за определяне дълбочината на Атлантическия океан“ ;  История и цивилизация – 6 клас „Стопанско значение и използване на водите на Световния океан“.

pulserСРЕЩА С ФЕРМЕР

            На 18.01.2017г. се проведе среща-разговор с ученици от училището и фермер. Наш гост беше г-н Стоян Великов, който разказа за създадената от него модерна кравеферма. Отговори на много въпроси, които му бяха зададени. Разказа и за сортовете зърнени култури, които се отглеждат в региона.

pulserСРЕЩА В ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРИКАЗКА“

            На 17.02.2017г. се проведе среща между ученици от ОУ „Стоян Михайловски“ – Варна и децата от четвъртите групи на ОДЗ „Приказка“ – град Варна.
Учениците запознаха децата с дейностите, които са осъществили в своето училище за намаляване потреблението на вода и електроенергия. Изгледаха презентация под формата на приказка за значението на енергоспестяването. Подариха  флаери с информация за родителите и ламинирани енергоспестяващи знаци, които да поставят в детското заведение. Децата обещаха да върнат визитата и да подготвят изложба на тема „Вода“.
Ние пестим електроенергия. Включете се и Вие!

pulserЗАЩИТА НА ЗЕЛЕН ФЛАГ

      На 11 и 12 ноември в комплекс „Св. св. Константин и Елена” град Варна се проведе работна среща с представители на Програми Екоучилища, Учим за гората и ПП „Златни pясъци”.
За осми път ОУ „Стоян Михайловски” с гордост защити Престижната награда „Зелен флаг” и получи грамоти по проект „Да намалим отпадъците” и за активно участие в Глобалните дни за действие.
Програма “Екоучилища” е международна програма, която стартира през 1994 година в отговор на предизвикателството за обединяване на усилията на младите хора за разрешаване на екологичните проблеми и работа по програми за устойчиво развитие.  Насърчава участието на учители и ученици в практически дейности, които водят до намаляване на вредното въздействие над околната среда и пестеливо използване на вода и енергия.

pulser

7 НОЕМВРИ – ДЕН НА ЕКОУЧИЛИЩАТА

    Денят  на Екоучилищата – 7-ми ноември беше тържествено отбелязан в ОУ „Стоян   Михайловски”.
Гордост за училището е престижната Международна награда “Зелен флаг” от Европейската фондация за екологично образование и възпитание по Програма “Екоучилища”, на която училището е носител от 2002 г. Амбициозен екип от учители работи по Международни Проекти и Програми свързани с екологичното образование и възпитание.
Отбелязването на  празника беше съпроводено с редица дейности:
– Тържествено откриване с изнасяне на Зеления флаг;
– Училищен конкурс „Есенна изложба от природни материали”;
– Награждаване с грамоти и предметни награди на победителите в конкурса;
– Засаждане на 7 фиданки в двора на училището;
– Беседа с учениците за пожарите в гората и влиянието върху околната среда;
– Разходка в Морската градина;
– Почистване на училищния двор;
– Провеждане на уроци с екологична насоченост в кабинет „Природен дом”.

pulserЗЛАТНИ МЕДАЛИ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ  ОУ „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ” ОТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДЕН ЕКОЛОГИЧЕН ФОРУМ „СРЕБЪРНА – 2016”

             От 3 до 5 юни 2016 г. в гр. Силистра се проведе Международен екологичен форум „Сребърна 2016 г.” Събитието е част от календара на Министерството  на образованието и науката и има за цел въз основа на извършени изследвания, целящи решаването на екологични проблеми, да се представят и защитят авторски идеи, собствени позиции  и интерпретации по определени теми, да се повиши активността на младите хора по отношение на изследователската работа и проектната дейност, да се популяризира уникалното природно богатство на българската флора и фауна в резервата „Сребърна”.
Екипът на ОУ „Стоян Михайловски” – Велина Парушева и Кристина Стоянова, ученички от пети клас, мери сили със свои връстници от Плевен, Велико Търново, Силистра, Варна, Попово,  румънски отбори   от градовете Кълараш и Констанца.
Проектът на тема: „Енергийни източници – видове, възможности за алтернативни енергийни източници” спечели първо място, а участниците получиха златни медали.
През първия състезателен ден учениците експонираха щанд  с постери, макети и рекламна презентация.  През втория състезателен ден  публично защитиха проекта, като получиха  отлична оценка не само на презентацията, но и  на отговорите на въпросите на компетентното и критично жури.
Презентацията на учениците показа активното участие и на техните родителите, които са запознати с предимствата и недостатъците на енергийните източници и с начините за намаляване на вредните емисии чрез ефективно използване на електрическа енергия. Чрез поредица експерименти, проведени в семействата на участниците, се доказа, че с поведението си и изградената екологична култура  те са добър пример не само за децата си, но и за останалите.
Високото отличие е  награда за активната работа на еко-щаба на училището  и повод за радост и заслужена гордост от успеха на учениците, подготвени от техния ръководител г-жа Диана Тодорова, старши учител по природни науки в ОУ „Стоян Михайловски”. Директорът на училището Павлина Мандажиева и педагогическият екип поздравяват участниците с международната награда.

2

pulserФИНАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТ ,,ДА НАМАЛИМ ОТПАДЪЦИТЕ

             От месец октомври до май ОУ “Стоян Михайловски“, град Варна работи по  Проект  ,,Да намалим отпадъците“, финансиран от фондация „Wrigley’’в партньорство с Програми „Екоучилища“. Бяха изпълнени целите и набелязаните дейности по Проекта.
Училището спечели нов Проект „Да се храним разумно“, по който ще работи през учебната 2016-2017 година.

Фотоколаж

pulser ПОСЕЩЕНИЕ В ЗАВОД ЗА ПРЕРАБОТКА НА ТВЪРДИ ОТПАДЪЦИ

На 28.04.2016г. ученици от IV клас „Стоян Михайловски“ гр. Варна посетиха завод за преработка на твърди отпадъци край с. Езерово. Той е  първият в страната, който изпълнява изискванията на европейската Директива за депониране на отпадъците. Заводът е с капацитет 140 000 т. годишно.
Учениците бяха посрещнати от еколога на завода г-н Желю Желев, който им разказа за процеса на преработване на отпадъците. Разгледаха съоръженията и проследиха начина на разделянето на различните видове отпадъци.
Отпадните води, получени в процеса на аеробно компостиране, се филтирират на място в утайници и се отвеждат обратно в тунелите. Те са снабдени и със система за улавяне на изходящите газове, които се отвеждат до биофилтри за пречистване и филтриране.
Заводът може да поеме обработката на отпадъците на населените места в Североизточна България.

pulserДЕН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ОБЩНОСТТА
НАЦИОНАЛНО УЧЕНИЧЕСКО ЕКОИЗЛОЖЕНИЕ

На 22 и 23 април 2016г. в гр. Варна се проведе Национално ученическо екоизложение, организирано от Националния ученически екопарламент. Събитието е посветено на Международния ден на Земята – 22 април и утвърждаването на гр. Варна за Европейска младежка столица 2017 година.
В работната среща на 22.04.2016 г. с представители на институции и НПО на тема: „Институции и НПО в полза на екологичното образование в Българското училище“, Антонина Стоянова – координатор по проекта „Да намалим отпадъците“, презентира извършените дейности на ОУ „Стоян Михайловски“ по проекта.
На 23.04.2016 г. ОУ „Стоян Михайловски“ взе участие в Ден за действие с Общността по Проект „Да намалим отпадъците“ на Национално ученическо екоизложение пред входа на Морската градина във Варна. В музикалната програма на откриването участва Мартин Стоянов от Iа клас. Училището се представи с изложба от отпадъчни материали и работилница „Втори живот на отпадъците“. Ученици от IIIв клас изработиха предмети от отпадъчна хартия, които подариха на публиката. Раздадоха и брошури с образователен материал, с които призоваха гражданите да събират разделно хартия.

pulser       СВЕТОВНИ ДНИ ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ЕКОУЧИЛИЩА

СЕДМИЦА ПОСВЕТЕНА НА ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА 15-23 април 2016 г.

Денят на Земята по традиция в ОУ „Стоян Михайловски“ се отбелязва с разнообразни инициативи, насочени към опазване на околната среда.  Кампанията  обучава и мотивира учениците за действия.
Почисти се училищния двор, с което се включихме в инициативата на Община Варна. Откриха се две изложби: от рисунки и от предмети, изработени с отпадъчни материали. Организира се екопоход съвместно с родителите до близка местност под надслов: „Здраве и бодрост чрез общуване с природата“. Ученици от VIII клас варосаха дръвчетата в двора на училището. Организира се акция за събиране на хартия – „Да спасим дърво“. Учениците от V-VIII клас проучиха състоянието на отпадъците в квартала и декларираха своето становище. Те отчетоха въздействието на отпадъците върху околната среда. Дадоха идеи за предотвратяването на замърсяването и управлението на отпадъците. Представиха две презентации за разделно събиране на отпадъците. Изготвиха се училищните вестници „Екосвят“ и „Факел“.
Включихме се в Националното ученическо екоизложение, където се проведе и Ден за действие с Общността по проект „Да намалим отпадъците“.

pulserГЛОБАЛНИ ДНИ ЗА ДЕЙСТВИЕ – МАРТ 2016 Г.

     Глобални дни за действие – кампания на Фондацията за екологично образование в ОУ „Стоян Михайловски“, град Варна, България се проведе на 25 март 2016 г. Ученици, учители и родители засадиха в училищния двор 16 фиданки, 3 храста и рози. Децата направиха проучване за лонгозната гора и изработиха постери, които поставиха във фоайето на училището. Участници в кампанията раздадоха бюлетини на родители и ученици за промените в климата, с които ги призоваха да се присъединят към Глобалните дни за действие. Открита бе изложба с рисунки на тема „Обичам гората“.

1 Глобални дни за действие март 2016

1 2 Глобални дни за действие март 2016 - CopypulserКОНКУРС „МОЯТА ХАРТИЕНА ПТИЦА“

Основно училище “Стоян Михайловски“ участва в проект ,,Да намалим отпадъците“ в партньорство с Програма „Еко-училища и Фондация “Wrigley”. Екокомитетът организира през месец януари училищен конкурс „Моята хартиена птица“. Всяка птица трябваше да е изработена от отпадъчна хартия. Децата работиха заедно със своите родители. Чрез инициативата приобщихме и родителската общност към глобалните проблеми на планетата. Номинирани бяха четирима ученици. Всеки участник получи грамота от училищното ръководство. Направихме изложба от наградените експонати в Природния дом.

pulserГЛОБАЛНИ ДНИ ЗА ДЕЙСТВИЕ, ПОСВЕТЕНИ НА ПРОМЕНИ В КЛИМАТА

    От  9 до 15 ноември 2015г.  в  ОУ  „Стоян Михайловски” се проведоха  инициативи във връзка глобалните промени в климата. Учениците от ПГ, от първи и втори клас наблюдаваха образователен филм за рециклиране на хартия, стъкло и пластика от Екопак. Петокласниците изработиха климатограма и работиха с контурни карти по въпроси, свързани с климата. Представителят на почистваща фирма  В. Стойчев разясни важни проблеми за почистването на  град Варна. Бе изработен и разпостранен флаер за климатичните промени. Проведена бе анкета  с жителите на квартала. Ученикът от 6 б  клас Иван Иванов спечели конкурса  за енергоспестяващ знак. В литературния конкурс бяха отличени следните участници:
1. Габриела Великова – 5а клас –  първо място
2. Диан Тодоров   –  5а клас – второ място
3. Виктория Божкова   –   5а клас – трето място
4. Кристина Стоянова  –   5б клас –  поощрителна  награда
В конкурса  за  екипни презентации: „ Застрашени видове в моя роден край” най- добре се представиха :
1. Симона  Георгиева – 5б клас
2. Виктор Димитров   –  5б клас  –  първо място
3. Велина  Парушева   – 5б клас
1. Симона Стоянова   –  7а клас
2. Десислава  Попова  – 7а клас   –   второ място

Фотоколаж 9-15 Световни дни1pulser7-МИ НОЕМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН НА ЕКОУЧИЛИЩА

     7-ми ноември – Световен ден за действие на екоучилищата, бе отбелязан тържествено от учениците от ОУ „Стоян Михайловски“. Под звуците на химна на училището се  издигна зеленият флаг. Кристина Стоянова, ученичка от 5б клас, изпълни авторско стихотворение, посветено на природата. Прозвучаха песни в изпълнение на училищната вокална група. Празникът завърши с интересна информация за глобалните екологични  проблеми.

pulser„ДА ЗАСАДИМ ДЪРВО ЗА МИР”

            ОУ „Стоян Михайловски” е от училищата,  които традиционно участват в инициативата „Да засадим дърво за мир”, която  има огромен успех всяка година.
Училището е носител на престижната награда „Зелен флаг” от Европейската фондация за екологично образование и възпитание по програма „Екоучилища” и Европейски сертификат за качество на екологичното образование.
На 5.11.2015г. ученици,  учители и родители се включиха в инициативата „Да засадим дърво за мир” по Програма „ Учим за гората” и Българското движение „Син флаг”.
Специален гост на събитието бе г-жа Лилия Христова – Директор на Дирекция „Образование, младежки дейности”, която сподели ентусиазма на учениците и се включи активно в залесяването.
В приветствието си тя поздрави учениците с тяхната инициатива да засадят дръвчета в училищния двор, с която да оставят частица зеленина за бъдещето, и изказа удовлетворението си от добре стопанисваното училище и успешно реализираните проекти, финансирани от Община Варна.
Миналата година над 5000 училища в 132 държави засадиха 600 000 дървета.
ОУ „Стоян Михайловски” призовава всички  да обединят усилията си за повече активност в посока на екологичното самосъзнание.

pulserНАЙ-ГОЛЕМИЯТ УРОК В СВЕТА

Учениците от ОУ „Стоян Михайловски“ участваха в глобалната инициатива „Най-големият урок в света“, за да помогнат да направим нашата планета справедлива, здрава и устойчива. Запознаха се с новите Глобални цели за устойчиво развитие и поеха ангажимент за опазване на планетата Земя. Заедно научиха най-важния глобален урок, който ще има решаваща роля за живота и бъдещето й през следващите 15 години. Те отправиха своите послания чрез рисунки.
Глобалните цели за устойчиво развитие бяха подписани от лидерите на 193 страни по света. Министерство на образованието и науката е партньор на УНИЦЕФ България.
ОУ „Стоян Михайловски“ получи сертификат за участие в инициативата. Благодарим на всички родители, които ни подкрепиха.
Снимките може да видите на сайта на Уницеф: http://www.unicef.bg/kampanii/Nay-golemiyat-urok-v-sveta/38

05514pulser 31 ОКТОМВРИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЧЕРНО МОРЕ

            Учениците от ОУ „Стоян Михайловски“ отбелязаха Международния ден на Черно море през 2015 г. с две изложби от рисунки.  Третокласниците и четвъртокласниците изработиха оригами и ги подариха на децата от подготвителна група и учениците от 1-ви и 2-ри клас с послание да опазват Черно море. Включиха се в Национални конкурси „Морето, морето, морето…“ и „Аз обичам Черно море“. Разпространиха флаери сред учениците и живущите в квартала.
Присъединете се към нас!

pulserДен на Земята в ОУ „Стоян Михайловски“ – Варна

ОУ „Стоян Михайловски” – Варна откри седмица, посветена на планетата Земя, на 20.03.2015 г. с поредица инициативи, обединяващи децата в стремежа към опазване на околната среда. Традиционно честването започна с тържествено издигане на Зеления флаг, чийто носител е училището от 2002 г. Разнообразни дейности изпълваха отбелязването на Деня на Земята. Подредени са тематични ученически изложби „С грижа за Земята“ и посветена на Международната година на светлината и светлинните технологии „Светлина и Вселена“. Издадоха се годишните броеве на в. „Екосвят” и в. „Факел” с ученически материали и творби. Екощабът организира акция за събиране на хартия „Да съберем хартия – да спасим дърво!” и презентира  „Пътят на хартията”. С пролетно  почистване на училищния двор и засаждане на цветя учениците участваха в Националната кампания „Да изчистим България”. Екоинициативите включваха и посещения на природни обекти от региона съвместно с родителската общност – Ботаническа градина, поход „По пътя на сойката” в Природен парк Златни пясъци, екопоход  до местност Яйлова чешма.

pulser

17 – 21 НОЕМВРИ ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

На 17.11.2014 г. в училище тържествено бе открита Европейската седмица за намаляване на отпадъците. Подредени  бяха изложби в малък и голям корпус: „Да оползотворим отпадъците“.
С цел намаляване на замърсяването учениците подготвиха БРОШУРА  с призив да се съчетаят модерните технологии с прагматизма за един по-добър свят, в който има място и ресурси за всички. Бяха раздадени на гражданите, разпространени по електронните пощи на близки и познати и сайта на училището. Изготвиха рекламни флаери под формата на книгоразделители за пестене на хартията. Те бяха разпространени сред ученици и служители в училището.
В часа на класа учениците се запознаха с презентацията „Глобални, социално-екологични противоречия“.
Учениците засадиха 10 дръвчета в училищния двор.
С многообразието от дейности ученици и учители осъществяват идеята „Да направим света по-добро място за всички!”.       

pulserГРАМОТА ОТ НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЛАДЕЖИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ”

На 17 и 18 октомври 2014 г. в гр. София се проведе Национална конференция „Младежи за устойчиво развитие”. По покана на Националния ученически екопарламент присъстваха представители на отличилите се училища от цялата страна.
ОУ „Стоян Михайловски” бе удостоено с грамота за активно участие на Екоклуб ”Факел” в проект „Младежи за устойчиво развитие”, финансиран от Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

pulserНАГРАДА ОТ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕКОКОД

В изпълнение на проект „Училищната мрежа на програмите „Екоучилища” и „Учим за гората”, Българско движение „Син флаг” приключи Национален конкурс за екокод под формата на плакат. Ученици от шести клас пресъздадоха с художествени средства своята идея за правила за екосъобразно поведение в обществото и сред природата. Чрез творбите си  изявиха  готовност за опазване на околната среда и биоразнообразието.
ОУ „Стоян Михайловски” получи трета награда във възрастова група 12-19 години.

pulserЗАСАДИ ДЪРВО ЗА МИР

На 26.09.2014 г. 250 ученици от I до VIII клас  в ОУ „Стоян Михайловски”  взеха участие в инициативата „Засади дърво за мир”. Дворът на училището се залеси с 20 фиданки, осигурени от българско движение „Син флаг”  по проект  „Училищната мрежа на Програмите „Екоучилища”  и  „Учим за гората” –  модел за успешно сътрудничество за устойчиво развитие, опазване на околната среда и екологично образование”.

pulser„Гора на надеждата” – инициатива за засаждане на дръвчета в училищния двор с послания на учениците октомври 2008 г.

pulserЕко – изложба „В света на отпадъците” в Еко-парк – Варна с ученици от VІ клас– септември 2008 г. проведен обучителен модул по рециклиране на отпадъци – 58 теста за оценка на отпадъците.

pulserЕвропейски екологичен филмов фестивал ”Зелена вълна ХХІ век” – май 2007г.

    Специална награда за принос в развитието на екологичното съзнание на филма „За морето – с усмивка и сълза”, създаден от екологичен клуб „Факел” в училище.

pulserМеждународна конференция „Бъдеще за Черно море” – март 2007г.

    Симулативна игра, реализирана от ученици от екоклуб „Факел” и СИП „Екология” – IV клас пред представители на МОМН и РИО Варна, получила широк медиен отзвук.

pulserЕвропейски проект за образование в ботаническите градини „Растенията в изкуството” – PLASCIGARDENS – 2006г.

     Проектът се реализира в СИП „Човекът и природата” – ІV клас, съвместно с Еко – парк – Варна, Институт за образование при университета в Лондон, Кралската ботаническа градина /Великобритания/, Музеят на природните науки “Тридентино” /Италия/, Институтът по ботаника при университета в Инсбрук /Австрия/, Софийски университет и Ботаническа градина – София.

pulserПрограма “E – Twuining” за Европейско училищно партньорство

   През месец ноември 2006 г. училището ни е удостоено със знака на Европейската програма – „E – Twinning училище”. Осъществен е идеен проект “Мрежа за обмен на екологична информация”, изготвен от учители по география, информационни технологии и английски език, насочен към систематизиране на европейските екологични проблеми и изработване на презентации от ученици на работния английски език.

pulserПроект „Природен дом”, финансиран по Програма МАТРА/КАП на Правителството на Кралство Холандия – октомври 2006 г.

pulser                                                                                  Визити – 2005 г.

 •          Посещение на учебното заведение от представители на Департамент по околна среда и Съвет за теренни изследвания на Великобритания и партньори по проект “Подкрепа и развитие на природозащитното образование в България” – 14 януари 2005г.
 •       Посещение на учебното заведение от представители на Програма МАТРА на Министерство на външните работи, Холандия и партньори по проект “Екологичното образование в началното училище в България” – април 2005 г.

pulser                       Празник на Земята “Надежда за нас и след нас” – 2004 г.

ОУ “Стоян Михайловски” бе инициатор и организатор на това събитие във Фестивален и конгресен център – Варна с участието на 10 учебни заведения от областа. Мероприятието се превърна във водеща проява на Министерството на околната среда и водите и бе организирано със съдействието на Басейнова Дирекция за Черноморски район, Регионална инспекция по околна среда и води, Фестивален и конгресен център – Варна и Телевизия Варна.

pulser      Междуучилищно състезание „За морето–с усмивка и сълза” – 2003 г.

Във връзка с 31 октомври – Международен ден на Черно море в Екологичен център на Община Варна организирахме междуучилищна изява със съдействието на Басейнова Дирекция за Черноморския район, Регионална инспекция по околна среда и води и Регионален инспекторат по образованието – Варна.

pulser                 Екоакция „Да почистим Варненското крайбрежие“ – март 2002 г.

Училището е инициатор на първото масово почистване на Варненското крайбрежие. През март 2002г. отправихме призив до всички варненски училища и Община Варна за всеобща акция. Училището е инициатор на първото масово почистване на Варненското крайбрежие. През март 2002г. отправихме призив до всички варненски училища и Община Варна за всеобща акция.

pulser                                                          Клуб „Факел“

Екологичния клуб „Факел“ с ръководител г-жа Ивелина Николаева е създаден през 2001 година като част от работата ни по проект на Програма МАТРА/КАП, финансирана от посолството на Кралство Холандия. Клубът съществува като извънкласна форма на обучение по опазване на околната среда и устойчиво развитие за ученици от V до VІІІ клас. Участва активно в реализацията на национални и международни проекти. В този клуб ученици и учители работят заедно за един бъдещ по-добър и по-красив свят.

pulser                                               Проект “Да посадим дърво!”  – 2001 г.

с подкрепата на Дирекция “Архитектура и благоустройство” при Община Варна и Училищно настоятелство при ОУ “Стоян Михайловски” – гр. Варна.

Реализирани дейности, свързани с отбелязване на 22 април – Денят на планетата Земя – акция за озеленяване на училищното пространство «Да посадим дърво», изработени и издадени нагледни материали, свързани с опазване на околната среда – брошури, първи брой на училищен вестник “Екосвят”.

Последни публикации