ЕКОУЧИЛИЩЕ

ЕКОУЧИЛИЩЕ „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ“  

      

На  07.11.2002 г. ОУ „Стоян Михайловски” е удостоено с ПРИЗ „ЗЕЛЕН ФЛАГ“ на Европейската федерация за екологично образование. Училището получи тази престижна награда за задълбочената си работа по екологични проекти и програми и принос в екологичното образование на подрастващите и се присъедини към голямото семейство на екоучилищата по света.

P1690044ПРОГРАМА ЕКОУЧИЛИЩА

  • Ефикасно управление на училищните ресурси: вода, енергия и отпадъци.
  • Оптимизиране и естетизиране на училищната среда като елемент на околната среда – пестене на енергия, вода, рециклиране, намаляване на отпадъците, зелени площи.
  • Опазването и подобряването на околната среда в района и региона.
  • Интегрирането на екологичното образование и възпитание в учебните програми на всички културно-образователни области съобразно  Стратегия и Програма за опазване на училищната и околната среда.
  • Повишаване информираността на училищната и местната общност за екологичните проблеми и опазване на околната среда чрез информационно- пропагандни кампании.
  • Природозащитни дейности, изяви и дейности  на регионално и национално ниво, еко – творчество.
  • Работа по международни, национални и общински екологични проекти и програми.
  • Стабилизиране  и разширяване на взаимодействиетомежду училището и обществени институции и организации, местни власти, НПО и НСО, бизнес-среди, родители, съграждани, други учебни заведения.
  • Популяризиране на дейностите чрез средствата за масова информация.

   През 2016 г. училището отново защити  своя Европейския приз „Зелен флаг” и получи сертификат за високо качество на екологично образование в учебното заведение.

pulserОУ “СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ“ ПРЕДСТАВЯ БЪЛГАРИЯ  – Септември 2010 г. 

         В Международната он-лайн книга, създадена за 15 годишнината от създаването на Програма „Екоучилища“ в световен мащаб,  като представително училище за България бе избрано ОУ „Стоян Михайловски“ – Варна.

pulser

NATIONAL GEOGRAPHIC ЗА НАС  

        10.2010 г.  Списание National Geographic Kids България активира рубрика: „Зелен кът“. В нея се отразяват „зелените” инициативи на училища и класове от цялата страна. И така не само много хора ще разберат за тяхното добро дело, но и ще вдъхновят техните връстници да правят същите мили неща за природата… В списанието е публикувана информация за нашата инициатива „Гората на надеждата“. Всяка пролет и есен в нашата гора всеки клас засажда дръвче или храст и отправя своето послание към бъдещето. Вярваме, че след години ще имаме истинска гора, близо до нас, и бъдещите ученици на училището ще продължат щафетата на сегашните да живеят в мир с природата.   

Последни публикации