ДО ДИРЕКТОРА НА ОУ „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ“

ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОУ „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ” ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЕ  № 704 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 5.10.2018 Г.

Последни публикации