До директора на ОУ „Стоян Михайловски“

ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОУ „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ” ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЕ  № 704 НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ОТ 5.10.2018 Г.

Последни публикации