БДП

УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО БДП ПРИ ОУ „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ“

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПЛАКАТ И ЛИСТОВКА
под надслов „ПАЗИ СЕМЕЙСТВОТО СИ НА ПЪТЯ!“

Цели на конкурса:

 • Да се предостави възможност на учениците да затвърдят и покажат познанията си за безопасно движение на пътя;
 • Да се популяризира отговорното и безопасно поведение на пътя на всички участници в движението;
 • Да се стимулира творческата изява на учениците, като използват уменията си по изобразително изкуство и информационни технологии;
 • Да се насърчава обсъждането и съвместната работа в семейството, работата в екип.

Участници:
Конкурсът е насочен към всички ученици в училището.
Участниците се групират в три възрастови групи:
Първа възрастова група – учениците от  I  и II клас
Втора  възрастова група – учениците от  III  и IV клас
Трета възрастова група – учениците от  V-VII клас

Условия за участие:

 1. Всеки ученик може да участва с едно или повече предложения.
 2. Проектите за плакат или листовка могат да бъдат нарисувани, изработени изцяло по компютърен път или друг вариант.
 3. Творбите се предават на учителите по БДП в указания срок.
 4. Формат на рисунката – А3 или А4. Могат да се използват всички техники и материали.
 5. На гърба на всяка творба да се съдържа информация: трите имена на участника, паралелка. При изпращане на електронно предложение да се предостави същата информация.

  Срок за предаване на проектите за плакат и  листовка: 10.12.2019 г.

Проектите  ще бъдат разгледани и оценени отделно по възрастови групи от  жури.

pulser„ОБИЧАМ СЕМЕЙСТВОТО СИ! ДА ГО ПАЗИМ НА ПЪТЯ“

    Инициативата „Европейски ден без загинали на пътя“  тази година се провежда под мотото „Обичам семейството си! Да го пазим на пътя“.
Училищната комисия по БДП в ОУ „Стоян Михайловски“ организира  среща с експерти по безопасността за ученици от III до VI  клас. В беседата взе участие Диан Драганов – Председател на Съюза на българските автомобилисти-клон Варна. Действащ екип от младежката организация на БЧК привлече вниманието на подрастващите с демонстрации за оказване на първа помощ при пътни инциденти.

pulser          26 СЕПТЕМВРИ  2019 ГОДИНА  – „ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН БЕЗ ЗАГИНАЛИ НА ПЪТЯ“
 
Децата са особено уязвими. Всяка година повече от 700 деца под 15-годишна възраст загиват по пътищата на Европа, а 100 000 биват ранявани.
Операция „Европейски ден без загинали на пътя“ се организира мащабно и всеобхватно на национално ниво от Министерството на вътрешните работи на Република България за първи път през 2016 г. Инициативата е на ТИСПОЛ – Европейската мрежа на службите на пътна полиция и е допълващо събитие към Европейската седмица на мобилността.
Първоначалната идея е преди операцията всички участници в движението по пътищата да отделят малко време и дори само за няколко минути да помислят за рисковете, с които се сблъскват ежедневно, за рисковете, на които може да изложат останалите, и за това как самите те може да допринесат за намаляването на рисковете на пътя. Амбициозната цел вече е всеки ден да е ден без жертви на пътя.
Ние, учениците, сме активни участници в движението по пътищата.
Ние също имаме отговорности за здравето и безопасността на всички участници  в движението.

МОЕТО ОБЕЩАНИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТЯ
ОБЕЩАВАМ, ЧЕ:

Ще усвоявам съзнателно и отговорно  правилата за движение, които изучаваме в часовете за БДП.
Ще напомням на моето семейство, приятели и съученици да се движат с повишено внимание на пътя.
Ще бъда изключително бдителен и внимателен към пешеходците, велосипедистите, децата, възрастните хора.
Ще обръщам специално внимание при движение в близост до кръстовища  и групи от деца.
Ще бъда внимателен при качване и слизане от превозно средство – семейна кола или градски транспорт.
Ще се движа със скорост на велосипеда си или пеша, която е едновременно позволена и безопасна.
Ще съм концентриран по време на движение с велосипед и ще спазвам дистанция пред останалите участници в движението.
В случай че съм пътник в лека кола, винаги ще поставям предпазен колан.
В случай че съм пътник, няма да разсейвам или преча на водача на превозното средство.pulser

 

УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО БДП ПРИ ОУ „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ“ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА РИСУНКА „ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ“

Цели на конкурса:

 • Да се предостави възможност на учениците да затвърдят и покажат познанията си за безопасно движение на пътя;
 • Да се популяризира отговорното и безопасно поведение на пътя на всички участници в движението;
 • Да се стимулира творческата изява на учениците.

 

Участници:

Конкурсът е насочен към всички ученици в училището.

Участниците се групират в три възрастови групи:

Първа възрастова група – учениците от  I  и II клас
Втора  възрастова група – учениците от  III  и IV клас
Трета възрастова група – учениците от  V-VII клас

Условия за участие:

 1. Всеки ученик може да участва с една или повече рисунки.
 2. Рисунките се предават на учителите по БДП в указаните срокове.
 3. Формат на рисунката – А3 или А4. Могат да се използват всички техники и материали.
 4. На гърба на всяка творба да се съдържа информация: трите имена на участника, паралелка.

 
Етапи и срокове за предаване на рисунките:
Първи етап – 30 октомври 2019 година

Отчитане на резултатите, уреждане на изложба и награждаване  – ноември 2019 г. във връзка с отбелязване Деня, посветен на жертвите на ПТП.

Втори етап – 30 януари 2020 година

Отчитане на резултатите, уреждане на изложба и награждаване  – февруари 2020 г. във връзка с отбелязване Месеца на трезвеността

Трети  етап – 30 април 2020 година

Отчитане на резултатите, уреждане на изложба и награждаване  – 20 май 2020 г. във връзка с провеждане на общоучилищната инициатива „ С усмивка дрещу агресията“.
Рисунките  ще бъдат разгледани и оценени отделно по възрастови групи от жури в състав:
Т. Андреева- председател;     Членове: Д. Божкова, Г. Георгиева, Т. Моканова