НАЧАЛО

                     ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА ВСИЧКИ БИВШИ, НАСТОЯЩИ, БЪДЕЩИ УЧЕНИЦИ И ПРИЯТЕЛИ НА ОУ „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ“ ГР. ВАРНА

1         

                                  ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

Тържественото откриване на новата учебна 2014 / 2015 г. ще се състои на 15 септември 2014 г. от 9:30 ч. Всички ученици трябва да се явят в  училището в 9:15 ч. с официална униформа.

                                                      РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

              Уважаеми родители,

На 05.09.2014 г. от 17.00 ч. ще се проведе родителска среща с родителите на децата, записани в първи клас. На 17.09..2014 г. от 17.00 ч.ще се проведе родителска среща за учениците от втори, трети и четвърти класове, а от 18.00 ч.  за учениците от пети, шести, седми и осми класове.

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

• Училище – хуманно и демократично - изградено на основата на националните и общочовешки ценности, възпитаващо свободни и отговорни граждани, професионалисти и съзидатели; • Училище – самоуправляваща се система - осъществяващо взаимна връзка и обусловеност във функционирането на компонентите на системата; автономност и финансова самостоятелнот, система за вътрешен контрол и самоконтрол; • Училище със собствен облик и висок авторитет - ориентирано към интересите на учениците, мобилно и аатнватно по отношение качеството на образованието и професионалната подготовка; • Училище - широко отворено за обществото и за обществения контрол, съобразено с интересите и потребностите на обществото, включващо граждански структури в управлението/УН/; • Училище на иновациите - прилагащо научен подход при осъществяването на нововъведенията, постоянно развиващо се на основата на инициатовността и предприемчивостта, мениджмънт и риск, осъществяващо иновации и ИКТ, водещи до високо качество и конкурентно образование; • Училище – център на образователна, културна и социална среда - образователно, просветно и културно средище на квартала и общината, предлагащо разнообразие от образователни, културни и спортни дейности, актуални учебни форми за образование и квалификация-учене през целия живот.

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

    Опитамалното използване на сградния фонд, наличието на достатъчно квалифицирани учители дава възможност за ефективно провеждане на учебно-възпитателен процес”. ОУ „Ст.Михайловски” е учебно заведение с доказан авторитет, в което образователната политика е насочена към удовлетворяване на индивидуалните интереси и потребности на учениците, осигуряващо подкрепяща образователно-възпитателна среда за учениците, гарантиращо качествена подготовка и ефективна реализация след завършени начален етап и основна образователна степен.

КОНТАКТИ: гр. Варна ж.к. „Владислав Варненчик” ІІ микрорайон пощ. кутия 9023 Директор: Павлина Мандажиева тел./факс 052/510-607 Помощник-директор учебна дейност: Георги Георгиев тел.052/510-357 Помощник-директор административно-стопанска дейност: Йовка Миткова тел. 052/510-357 Технически секретар: тел. 052/510-357 Главен счетоводител: тел. 052/510-606 Домакин: тел. 052/510-606 Охрана:  тел. 052/510-606 E-mail oustmihaylovski@abv.bg

karta

Последни публикации