НАЧАЛО

                    ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА
     НА ВСИЧКИ БИВШИ, НАСТОЯЩИ, БЪДЕЩИ УЧЕНИЦИ И ПРИЯТЕЛИ
НА ОУ „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ“ ГР. ВАРНА

24 МАЙ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА

И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ!

2 картичка за 24 майУВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ,            

        На 24 май  празнуваме силата на българската духовност и стремежа на нашия народ  към усъвършенстване чрез просвета, наука и култура.
             В този светъл празничен ден  отдаваме заслуженото на Светите братя Кирил и Методий, на просветителите и духовниците, които в трудности и времена на  борба  са разпространявали книжнина, слово и знания, за да съхранят българския дух и националната ни  идентичност.
          Водени от жаждата  и стремежът към духовно извисяване, нека крепим национална си гордост, с вяра, оптимизъм и самочувствие, за да пребъде България!

 Честит празник!

Павлина Мандажиева
Директор на ОУ „Стоян Михайловски”

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

• Училище – хуманно и демократично - изградено на основата на националните и общочовешки ценности, възпитаващо свободни и отговорни граждани, професионалисти и съзидатели; • Училище – самоуправляваща се система - осъществяващо взаимна връзка и обусловеност във функционирането на компонентите на системата; автономност и финансова самостоятелнот, система за вътрешен контрол и самоконтрол; • Училище със собствен облик и висок авторитет - ориентирано към интересите на учениците, мобилно и аатнватно по отношение качеството на образованието и професионалната подготовка; • Училище - широко отворено за обществото и за обществения контрол, съобразено с интересите и потребностите на обществото, включващо граждански структури в управлението/УН/; • Училище на иновациите - прилагащо научен подход при осъществяването на нововъведенията, постоянно развиващо се на основата на инициатовността и предприемчивостта, мениджмънт и риск, осъществяващо иновации и ИКТ, водещи до високо качество и конкурентно образование; • Училище – център на образователна, културна и социална среда - образователно, просветно и културно средище на квартала и общината, предлагащо разнообразие от образователни, културни и спортни дейности, актуални учебни форми за образование и квалификация-учене през целия живот.

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

    Опитамалното използване на сградния фонд, наличието на достатъчно квалифицирани учители дава възможност за ефективно провеждане на учебно-възпитателен процес”. ОУ „Ст.Михайловски” е учебно заведение с доказан авторитет, в което образователната политика е насочена към удовлетворяване на индивидуалните интереси и потребности на учениците, осигуряващо подкрепяща образователно-възпитателна среда за учениците, гарантиращо качествена подготовка и ефективна реализация след завършени начален етап и основна образователна степен. КОНТАКТИ: гр. Варна ж.к. „Владислав Варненчик” ІІ микрорайон пощ. кутия 9023 Директор: Павлина Мандажиева тел./факс 052/510-607 Помощник-директор учебна дейност: Добринка Радева тел.052/510-357 Помощник-директор административно-стопанска дейност: Йовка Миткова тел. 052/510-357 Мариана Шишманова тел. 052/510-357 Технически секретар: тел. 052/510-357 Главен счетоводител: тел. 052/510-606 Домакин: тел. 052/510-606 Охрана:  тел. 052/510-606 E-mail                            oustmihaylovski@abv.bg

karta

Последни публикации